Wiering Vastgoed BV - Zwaagdijk

Welkom op onze website. Wiering Vastgoed BV was in het verleden opgericht met als doel goedkope huisvesting te realiseren. We hebben indertijd onze plannen voorgelegd aan de gemeente Wervershoof. We hadden, naar onze mening, veruit de beste plannen, namelijk een aantal vrijstaande starterswoningen die voor alle starters betaalbaar waren en bovendien gagarandeerd lage meterprijzen voor de iets grotere kavels. De gemeentepolitiek heeft onze plannen echter afgewezen. Het werd de Zwaagdijkers niet gegund. Door de mening van de gemeenteraad van Medemblik over uitbreidingsplannen in het Kromme Leek-gebied en door verkoop van grond aan de noordkant van Zwaagdijk kan ons plan "Centrum Noord, rond de school" ook in de toekomst helaas niet gerealiseerd worden. Het spijt ons aan u te moeten mededelen dat wij daarom besloten hebben, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 maart 2019, om Wiering Vastgoed BV op te heffen per onmiddellijke ingang.