Samenvatting van de belangrijkste bepalingen inzake de woningbouwlocatie Zwaagdijk-oost

Bebouwingspercentage: maximaal 50% van het perceeloppervlak
(niet agrarisch deel)

Hoofdgebouw
◦ Bouwoppervlak: maximaal 250m2
◦ Dakhelling: 30 graden tot 60 graden
◦ Gebouwdiepte: maximaal 15,00 meter
◦ Goothoogte: maximaal 4.00 meter. De gemeente kan eventueel vrijstelling geven tot maximaal 6 meter. Dit is al een paar keer gevraagd aan de gemeente, en de gemeente heeft tot nu toe geen goedkeuring gegeven voor een hogere goothoogte.

Bijgebouw
◦ Bouwoppervlak: maximaal 80m2
◦ Dakhelling: maximaal 60 graden
◦ Gezamenlijk oppervlak: maximaal 80% van het woonhuis
◦ Gezamenlijk oppervlak: maximaal 40% van het perceel, verminderd met het oppervlak woonhuis
◦ Goothoogte: maximaal 3.00m
◦ Voorkant bijgebouw: tenminste 2.00m achter voorgevellijn hoofdgebouw

Waterkant
◦ Talud: 1:2
◦ Beschoeiing voorzijde (kunststof), N.A.P. -2.35m (geldt voor de kavelnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28)
◦ Overige kanten: natuurlijke oever

Kunstwerk
◦ Vaarduiker met doorvaarhoogte 1.40m (geldt voor de kavelnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28)

Parkeerplekken
◦ 2 parkeerplaatsen op perceel, verplicht voor eigen rekening

Inrit
◦ Minimaal 3.50m breed
◦ Delen met naast gelegen perceel (geldt voor de kavelnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28)

Erf- en terreinafscheiding
◦ Bouwhoogte: maximaal 2.00m
◦ Bouwhoogte vr naar de weg gekeerde gevels: maximaal 1.00m

Riolering en putten
◦ Verzamelleiding van het gemeentelijk stelsel
◦ Onderhoud: 1x per 10 jaar (reinigen en inspecteren)
◦ Inspectieputten verplicht toegankelijk houden
◦ Geen bomen op of nabij riolering planten
◦ Geen uitbouw boven het gemeentelijkriool plaatsen
◦ Na (onderhouds)werkzaamheden wordt de tuin in oorspronkelijk staat hersteld

 Hoogte bouwterrein bij verkoop en hoogte beganegrondvloer van de woning
◦ Voorzijde kavel (niet-agrarisch deel):        N.A.P. -1,20m
◦ Achterzijde kavel (agrarisch deel):            N.A.P. -1,45m (geldt alleen voor de  kavelnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28)
(Toelichting: aanvankelijk, en op veel documentatie, staat voor de achterzijde kavels (agrarische delen) N.A.P. -1,40. Meting leverde op dat het in werkelijkheid gemiddeld N.A.P -1,30 meter was. Omdat de eerste kopers bij BPD geklaagd hadden over te veel / te hoge grond, heeft BPD in januari 2020 besloten om van de agrarische delen ongeveer 15 centimeter af te graven waarna de agrarische delen uit komen op ongeveer N.A.P. -1,45m in plaats van N.A.P. -1,40m) 

De hoogte van de beganegrondvloer op de kavels 29 en 30 bedraagt N.A.P. -1,00m.

Om de mogelijkheid te creren om tot een "gesloten" grondbalans te komen is in overleg met de gemeente Medemblik op 19 december 2019 besloten dat het vloerpeil per kavel van de kavelnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28 mag variren tussen -1,00m NAP en -0,85m NAP. De vrijkomende grond uit de bouwput kan op het niet agrarische deel worden verwerkt. De gewenste afwerkhoogte van het maaiveld op het niet agrarische deel is in relatie tot het gekozen vloerpeil.