Berekening van de oppervlaktes van de 8 vrije kavels van de erven J.J. Wiering

Kavel familie Wiering, nummer 20
De diepte van het te bebouwen deel van de kavels 19 en 23 is 28,5 meter,
dus de diepte van de kavels 20, 21 en 22 van de familie Wiering is ook 28,5 meter.
De diepte van de agrarische delen van de kavels nummer 19 en 23 is 26 meter.
De diepte van de agrarische delen van de kavels nummer 20, 21 en 22 is dus ook 26 meter
Voorste deel
breedte: 20,85 meter
diepte: 28,5 meter
Oppervlakte: 20,85   * 28,5   = 594,225
Agrarisch deel
breedte: 20,85 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 20,85   * 26   = 542,1
 
Totale oppervlakte: 1136,325
Kavel familie Wiering, nummer 21
Voorste deel
breedte: 20,85 meter
diepte: 28,5 meter
Oppervlakte: 20,85   * 28,5   = 594,225
Agrarisch deel
breedte: 20,85 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 20,85   * 26   = 542,1
 
Totale oppervlakte: 1136,325 meter2
Kavel familie Wiering, nummer 22
Voorste deel
breedte: 22,35 meter
diepte: 28,5 meter
Oppervlakte: 22,35   * 28,5   = 636,975
Agrarisch deel
breedte: 22,35 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 22,35   * 26   = 581,1
 
Totale oppervlakte: 1218,075 meter2
Kavel familie Wiering, nummer 26
Voorste deel
breedte: 22,35 meter
diepte noord: 26,52
diepte zuid: 25,95
gemiddeld: 26,235 meter
Oppervlakte: 22,35   * 26,235   = 586,35225
Agrarisch deel
breedte: 22,35 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 22,35   * 26   = 581,1
 
Totale oppervlakte: 1167,45225 meter2
Kavel familie Wiering, nummer 27
Voorste deel
breedte: 20,85 meter
diepte noord: 25,95
diepte zuid: 25,47
gemiddeld: 25,71 meter
Oppervlakte: 20,85   * 25,71   = 536,0535
Echter, een klein hoekje aan de zuidpunt van het perceel moet er nog afgetrokken
worden in verband met aanleg rotonde, stel ongeveer aantal meters: 2
Echte verwachte oppervlakte:
536,0535  -/- 2  = 534,0535
Agrarisch deel
breedte: 20,85 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 20,85   * 26   = 542,1
 
Totale oppervlakte: 1076,1535 meter2
Kavel familie Wiering, nummer 28
Voorste deel
breedte: 22,05 meter
diepte noord: 19,86 (in werkelijkheid meer, zie onder de correctie)
diepte zuid: 19,86
gemiddeld: 19,86 meter
Oppervlakte: 22,05   * 19,86   = 437,913
Echter, de diepte aan de noordkant bedraagt in werkelijkheid 23,39 meter, maar snel
aflopend naar 19,86 meter, schatting aantal meters: 12
Oppervlakte voorste deel wordt dus in totaal:
437,913   +/+ 12  = 449,913
Agrarisch deel
breedte: 22,05 meter
diepte: 26 meter
Oppervlakte: 22,05   * 26   = 573,3
Echter, in de oosthoek van het perceel is er iets meer water, schatting 2 meter2
De oppervlakte van het agrarische deel is dus 573,3  -/- 2   = 571,3
Totale oppervlakte: 449,913   +/+ 571,3   = 1021,213  meter2
Kavel familie Wiering, nummer 29 (kavel in de zuidpunt)
Alleen een voorste deel:
breedte: 23,6 meter
diepte zuid: 20,86
Oppervlakte: 23,6   * 20,86   = 492,296
Echter, de diepte aan de noordkant bedraagt in werkelijkheid 25,76 meter, maar snel
aflopend naar 20,86 meter, schatting aantal meters: 15
Echter, in de zuidhoek van het perceel is er iets meer water, schatting 2 meter2
Oppervlakte voorste deel wordt dus in totaal:
492,296   +/+ 15   -/- 2   = 505,296
Kavel familie Wiering, nummer 30 (één na laatste kavel zuidkant)
Alleen een voorste deel:
breedte: 22,15 meter
diepte noord: 25,18 meter
diepte zuid: 25,76 meter
gemiddelde: 25,47
Oppervlakte: 22,15   * 25,47   = 564,1605 meter2