Te nemen verkeersmaatregelen bij bouwwerkzaamheden

De Initiatiefnemer is verplicht met betrekking tot de realisatie van het Bouwplan een voorstel in te dienen voor de te nemen verkeersmaatregelen. De uitvoering van de te nemen verkeersmaatregelen komt volledig voor rekening en risico van de Initiatiefnemer.

Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen vrachtwagens bouwmaterialen komen brengen. Tevens zal een hei-installatie tijdelijk het terrein op moeten, alsmede op meerdere tijdstippen een hijskraan. Bouwvakkers zullen met auto’s het terrein op komen. De loonwerker zal komen met trekkers en graafmachines voor grondwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van het woonhuis en de aanleg van een kano-vissteiger, alsmede voor het verplaatsen van betonplaten.

Mijn inschatting is dat de werkzaamheden te vergelijken zijn met de werkzaamheden van andere woningen met een vergelijkbare grootte waarbij geen specifieke verkeersmaatregelen noodzakelijk waren. Het verkeer van en naar het terrein zal beperkt van omvang blijven.

Onderstaand bord zal niet noodzakelijk zijn om te plaatsen langs de weg.

plaatje van in- en uitrit werkverkeer

Aan de weg zal op een bord duidelijk het adres aangegeven staan zodat bouwverkeer het adres eenvoudig zal kunnen vinden, en daardoor zal de verkeershinder beperkt worden.

André Wiering, Zwaagdijk, 10 mei 2021