De echte schoorsteenveger!

Al met ingang van het jaar 2000 wordt de schoorsteen op het adres De Gracht 25 ieder jaar geveegd, en altijd van binnen uit. Dat terwijl de leverancier van de houtkachel gezegd had dat als ik een veegbewijs wilde voor de verzekering, het vegen van binnenuit voldoende is. Maar dat het vegen van buitenaf, vanaf het dak, eigenlijk beter is. Er was echter nog nooit een schoorsteenveger langs gekomen die zich op het hoge dak gewaagd had. En op 22 november 2019 kwam de schoorsteenveger weer langs om de schoorsteen te vegen. En tot onze verbazing en bewondering kiest deze schoorsteenveger er voor om wel het dak op te gaan!

Dit leverde een aantal mooie plaatjes op. Op de plaatjes klikken voor groter beeld!

schoorsteenveger 1schoorsteenveger 2schoorsteenveger 3schoorsteenveger 4schoorsteenveger 5
schoorsteenveger 6schoorsteenveger 7schoorsteenveger 8schoorsteenveger 9schoorsteenveger 10
schoorsteenveger 11schoorsteenveger 12schoorsteenveger 13schoorsteenveger 14schoorsteenveger 15
schoorsteenveger 16schoorsteenveger 17schoorsteenveger 18schoorsteenveger 19schoorsteenveger 20
schoorsteenveger 21