Genealogie van de Wiering-en  vanaf ca 1747

Generatie I (kan worden hernummerd ingeval oudere generaties worden gevonden)

Cornelis Wiering gedoopt ongeveer  in het jaar 1677

Pieter Cornelisz Wiering gedoopt in het jaar 1712 te Hem?   krijgt o.a. een zoon genaamd Jan Pietersz .

Jan Pieters(z) Wiering gedoopt ~ 22 febr 1747 te Hem???  (R.K.)  Of Zwaag/Zwaagdijk. (Hier nog kijken)

Marijtje Gerritsz (Ruyter) is gedoopt op 1 nov 1745 te Hoogkarspel(gemeente Westwoud).  Jan Pietersz Wiering huwt  op

13 jan 1771 te Hoogkarspel met Marijtje Gerritsz Ruiters(te vinden onder Westwoud).

Jan Pieters overlijdt op 5 dec 1827 te Zwaagdijk, onder Hauwert nr 59(akte 9). Hij is 80 jaar geworden.

Marijtje overlijdt op 25 sept 1830 (akte 10) te Hauwert. Ze is  85 jaar geworden. Haar vader en moeder zijn: Gerrit Tamis Ruiters en Mary Pieters. Patriana(meter): Pietertje Pieters uit Hoogkarspel.

 

Generatie II

Kinderen van Jan Pieters(z) Wiering en Marijtje Gerritsz (Ruiter)

(1)Marijtje                                  Ged: 18 apr 1772 te Zwaagdijk, gemeente Nibbixwoud O: 12 febr 1857(akte 1) te Westwoud.

 Marijtje werd 84jaar.

                               H1:6 jan 1793 met Gerrit Sijmonsz  Hokkeling uit Grootebroek. (getrouwd in Westwoud)??(1 juni 1793??)

                   Marijtje (Jansz) Wiering woont vууr haar huwelijk in Westwoud.          

H2: 20 juni 1813 met Arien Groot . (waar) niet te Hoogwoud!!!!

Kinderen?


(2)Pieter
               Ged: 9 febr 1777 te Zwaagdijk, onder Hauwert                             O:2 febr 1842 te Hauwert (akte 3)

H:1 mei 1832 te Hem (akte 4) huwt met Maartje Ettes(Hem ligt in de gemeente Venhuizen).

Maartje is veehouderesse van beroep.  Maartje Ettes woont te Hauwert huis nr 62. (wijk niet bekend) 

Ze woonde op een boerderij die eigendom was van Joris Wiering .

Pieter is 54 jaar als hij Maartje huwt (2e huwelijk???? ).

Kinderen :

(1)Jan                    Geb: 23  dec 1832 in Hauwert.(akte 19) nakijken.        O:11 mrt 1909 te Westwoud(akte 3)(Grote Jan)

                                  H1:  met Trijntje Groot 20 apr 1856 te Hoogwoud(akte 2). Jan woonde in wijk H nr 106 te Hauwert.  

Trijntje is geboren op 28 dec 1837 te Hoogwoud. (akte nog niet bekend)

                                               Trijntje is overleden op 7 apr 1875, zij was een dochter van Arien Groot en Geertje Schilder.

                                               H2: met Trijntje Rood (wanneer en waar ??) nog bekijken. (gegevens van Andre Wiering)

                   Kinderen:

(1)Pieter                Geb: 4 okt 1857 te Hauwert(akte 24) O: 19 okt 1857 te Hauwert(akte 24)

                                              

(2)Maartje             Geb:26 mrt 1859 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud (akte 12)

                               O:??

                               H: met Pieter Groot op 19 apr 1877 te Nibbixwoud(akte 55)

Pieter is geboren in Hoogwoud,  vader van Pieter is Jabob Groot en

 moeder is Elisabeth Buis.

 

(3)Arie(n)              Geb:17 sept 1860 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud(akte  32)

                               O:14 dec 1937 in Nibbixwoud (akte 15)

                               H1: met Maartje Kuiper (waar en datum nog niet bekend!)Ze overlijdt op 7 juli 1936

H2: met Maria Zwemmer op 21 apr 1887 te Wognum(akte 238)

Maria is geboren op 21 apr 1853 te Wognum(nog onderzoeken)

Ze overlijdt volgens Andre op 21 sept 1894 (akte nog uitzoeken)

               4 kinderen:

               Catharina              Geb: 2 juni 1888 te Hauwert - gem. Nibbixwoud (akte 20)  -Trien-

                                               H: met Jan Schaper op 17 apr 1912(akte?)

O: 12 mei 1952 te Zwaagdijk.

               Johannes              Geb: 28 juli 1889 te Hauwert  (akte 20)    -  Jan -

                                               H: met Doortje Vlaar op (waar en datum nog niet bekend)

                                               O: december 1918.

               Johannes              Geb: 21 juli 1891 te Zwaagdijk - gem. Nibbixwoud (akte 22) – Hannes -

                                               H: met Truus Fleurkens op 12 sept 1940 (waar?)

               Jacob                     Geb: 10 nov 1892 te Zwaagdijk – gem. Nibbixwoud (akte 32) 

                                               H: met Catarina Ruiter(-Trien-) op 2 mei 1921 (waar??)

                                               O: 1 okt 1962 te Zwaakdijk.

               Maartje                  Geb: 27 mei 1894 te Zwaagdijk – gem. Nibbixwoud(akte ??) – Ma -

                                               H: met Johannes Ruiter op 19apr 1920 te Nibbixwoud(Beemster??)                                                                                      

                                               Johannes Ruiter is geborenop 14 nov 1892 te Westwoud nog nakijken               

 

(4)Pieter                Geb: 2 okt 1862 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud (akte 30)          

O: 22 okt 1865  te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud (akte 19)

 

(5)Jan                    Geb: 14 mei 1865 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud (akte 18) of in het jaar 1864??

                                                                              Jan vertrekt op 25 juni 1877 naar Alkmaar.(met wie of tijdelijk)-leeftijd ca 12 jaar.

H: met Reintje Ruiter 22 sept 1887  (waar? en akte nog niet bekend)gegevens van Andre

O: 6 jan 1890  waar ??(25 jaar geworden) akte?) Reintje is geboren op 30 mrt 1862(waar?)

                                                                              en overlijdt op 20 febr 1936(waar?? en akte?)


(6)Geertje              Geb: 17 okt 1866 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud (akte 33)

                                                                               O: 11 jan 1868  te Hauwert(akte 2).

                                              

(7) Geertje             Geb: 12 sept 1868 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud(akte 39) of 11 sept??

                                                                              H: met Joris Schouten op 22 apr 1890 in Oosterblokker.(akte?)

O:27 aug 1942 (waar?? en akte??)  Joris is geboren op 25 nov 1862 (waar? )

Joris is overleden op 15 juli 1927(waar en akte ??)

 

(8) Pieter                Geb: 26 febr 1872 te Zwaagdijk, gem. Nibbixwoud(akte 13)

                               (Men noemt ’t adres ook wel Zwaagdijk onder Hauwert).Pieter is veehouder van beroep.

                                                                              H: met Antje Schouten op  21 apr 1898 (akte ???) nog verder uitzoeken

               O: 9 nov 1928 in Hoorn(in Nibbixwoud aangegeven).

Kinderen:

Anna                                     Geb: 11 jan 1901 te Hauwert?(akte 1)

Catharina Anna Maria       Geb: 13 aug 1899 te Hauwert ?(akte 23)

Cornelia                                Geb: 15 febr 1902 te Hauwert?(akte 8?)

                                               Johannes Jozef             Geb: 13 maart 1903 in Hauwert, overleden 24 augustus 1956 in Amsterdam

        (Johannes Jozef Wiering was getrouwd en had 9 kinderen. Een dochter  van hem is de moeder van Diana van Diepen in Almere)

 

(2)Maartje            Geb: 18 febr 1835 te Hauwert, gem. Nibbixwoud(akte 5)             O: 4 mrt 1835 te Hauwert (akte 4).

                                  Dochter Maartje woonde op huis nr 88, ze is 14 dagen oud geworden. 

Vader Pieter is bij de geboorte van zijn dochter Maartje 57 jaar en moeder is 35 jaar.


(3)Tamis(Jansz)  Ged: 9 aug 1779 te Zwaagdijk, onder Hauwert.                             O:10 nov 1846 te Hauwert(akte 20)

H:30 jan 1820 met Aaltje Knol .Aaltje is in het jaar 1792 te Wognum geboren.  

(H:of 31 jan 1820)Tamis is 68 jaar geworden.

Kinderen: zie blz 3.           


(4)Klaas
                Ged: 8 mei 1782 te Zwaagdijk (gemeente Nibixwoud)   O:16 jan 1872 te Zwaagdijk(akte 3).

                               H:24 mei 1831 (akte 4) met Marijtje Hokkeling te Nibbixwoud. Marijtje overlijdt op

10 mrt 1859 te Nibbixwoud(akte ?).Getuige bij huwelijk : Trijntje Gerritsz uit Westwoude.

Kinderen: 

(1)Geertje             Geb: 31 mei 1829 te Hauwert(gem. Nibbixwoud)(akte 12)

                               O:?

 

(2) Marijtje          Geb: 27 apr 1830 te Hauwert(akte 12)                              O: 28 juni 1868 te Hauwert(akte 12)
                                              
H:met Frans Groot op 28 apr 1850 te Westwoud(akte 3). Frans is bakker van beroep.        

 

(3) Geertje            Geb: 22 aug 1831 te Zwaagdijk, gem. Westwoud(akte 19)(andere eind van de Zwaagdijk)

                                                               O:8 mrt 1885 te Zwaagdijk, gem. Westwoud(akte 5)

H: met Klaas Laan op 27 apr 1857 te Nibbixwoud(akte 4).

Klaas overlijdt op 12 mei 1910 te Zwaagdijk, gem. Westwoud(akte 6).

 

(4) Jan                   Geb:15 dec 1832   te Zwaagdijk, gem. Westwoud(akte 20)

                                               O: 4 okt 1910 te Nibbixwoud, wijk H, nr. 15 (akte 15).

H: met Neeltje Peereboom op 18 apr 1861(akte 4). Jan woonde te Nibbixwoud.

Neeltje is geboren op 7 juni 1837 in Westwoud(akte?). 

Kinderen :                                                          

(Zwaagdijk ligt in deze periode in de gemeente Nibbixwoud en Hauwert ligt in de gemeente Nibbixwoud)

                               (1) Klaas               Geb: 20 okt 1862 te Zwaagdijk(akte 35)           O: 21 okt 1863 te Zwaagdijk(akte 17)

                               (2) Klaas                Geb: 26 mei 1865  te Zwaagdijk(16)  O: 10 juni 1870 te Zwaagdijk(akte 21)

                               (3) Dirk                  Geb:22 jan 1867 te Hauwert(akte 4)  O:10 mrt 1867 te Hauwert(akte 7)

                               (4) Sijtje                 Geb:12 mrt 1868 te Hauwert(akte 12)               O:??

(5) Dirk                  Geb:23 mei1870 te Hauwert(akte 23)               O:15 aug 1870 te Hauwert(akte 29)

                               (6) Marijtje            Geb:23 mei 1870 te Hauwert(akte 24)              O:25 juli 1870 te Hauwert(akte 25)

                               (7) Marijtje            Geb: 8 sept  1871 te Hauwert(akte 30)             O:9 juli 1874 te Hauwert(akte 14)

                               (8) Levenloze zoon, overleden op 12 okt 1873 te Zwaagdijk(akte 25)

                               (9) Klaas                Geb:15 jan 1873 te Zwaagdijk (akte 2)             O: 17 jan 1873 te Zwaagdijk (akte 3)

                               (10) Maartje          Geb:??                                                                  O: 8 aug 1877 te Zwaagdijk(akte 19)


(5) Klaas               Geb
: 30 nov  1834 te Zwaagdijk(gem. Westwoud)(akte 2)          O: 13 jan 1860 (waar en akte!!)

                                                               H: met Grietje Koning 26 apr 1855 te Westwoud (akte 7)   Grietje Koning geboren in Spanbroek

                                                               Zij woonde in Wognum.

                                   Kinderen van Klaas en Grietje Koning:

Klaas     Geb: 10 juni 1856                                 H: Johanna Klaver?            O: 1938

                                                                                                       Johanna overleden d.d. 17 febr 1919 ???)

Pieter     Geb: 13 febr 1859                                                H:?                                         O:?

Klaas     Geb:  2 juni 1860                                                  H:?                                         O:?


Kinderen van Klaas (geb: 10 juni 1856)

Jan         Geb:15 dec 1876 waar?                       O: ??

                               H: misschien met Trijntje Opmeer   

gehuwd met Anna Commandeur, geleefd van (1894- 30 apr1943)??

                                                                             

Kinderen van Jan(geb: 15 dec 1876)

               Nicolaas               Geb:17 jan 1894                     O: 6 juni 1974 waar?

gehuwd met Gertruida Maria Tessel op 27 apr 1922

                                                                                              Gertruida Maria geleefd van 1896 tot 1968.   

Johannes              Geb: 28 aug 1897                 O:5 mei 1931 waar???

               H: met Meijntje Kaptein wanneer (16 juli 1863-26 okt 1942)

                              

(6)Jantje               Geb: 15 apr 1838 (akte 9)  te Zwaagdijk(gem. Westwoud).         O: 6 sept 1884 te Hauwert(akte 17)

                                                               H: op18 jan 1861 met Pieter Knol(akte 2), Pieter woonde net als Jantje te Hauwert.

(Jantje is op 18 jan 1861 22 jaar)

 
(7)Pieter               Geb:
29 sept  1839 te Zwaagdijk(akte 24)                        O:15 nov 1847 te Westwoud (akte 15)           

                                                               H:?                        

 

(5)Gerrit               Ged: 16 mei 1787  te Zwaagdijk.                                                       O:??waarschijnlijk voor 1811

H:?                                                                                      

Zoon van Jan Pietersz Wiering en Marijtje Gerritsz Ruiters


(3)Thames(Jansz)   gedoopt
: 9 aug 1779 te Zwaagdijk, gemeente Nibbixwoud(getuige Trijntje Gerritsz uit Westwoude)

H: 30 jan 1820 te Hauwert met Aaltje Knol (akte 1).

 

Thames Jansz is op 10 nov 1846 (akte 20) overleden, hij is 68 jaar geworden.        Zijn vrouw Aaltje Knol is

geboren te Wognum ca 1787 en wonende te Midwoud voor het huwelijk.

Aaltje is dochter van Jan Knol en Lijsbeth Sijmons. Aaltje Knol is overleden ongeveer in het jaar 1882??? 

 

Generatie III

 

Kinderen van Tames (Jansz) Wiering en Aaltje Knol:

 

(1)Marijtje           Geb: 12 nov 1820 te Hauwert(akte 12)                                            O:9 juli 1874 te Hauwert (akte 14)                   

H1: 14 nov 1841 met Cornelis Wijnker te Hauwert (akte 5). Cornelis overlijdt op 8 febr 1856(akte 3)

H2: 22 febr 1857 met Dirk Appelman te Hauwert –gem.Hoogkarspel (akte 1).

Dirk Appelman is op 18 okt 1857 te Hauwert overleden(akte 23). Hij werd 28 jaar.

H3: 27 jan 1861 met Cornelis Dol(akte 3). Wonende in Hoog en Laag Zwaag(gemeente Zwaag).

Marijtje is lange tijd boerin geweest en woonde te Hauwert.

Marijtje woonde met Cornelis Dol in wijk II, nr 91 te Hauwert, gem. Nibbixwoud.

                               Kinderen: Trijntje               geb: 16 mrt 1863 te Hauwert(akte 16)

 

(2)Jan                    Geb: 1 jan 1822 te Hauwert(akte 1).                  O:  29 okt 1893 te Zwaag, (akte 15), Keern, huis nommer 152

H: met Trijntje(Catharina) van Opmeer op  ???waarschijnlijk in Westwoud

Trijntje is geboren op 23 mrt 1822 te Zwaag, zij is overleden op 10 jan 1859 te Zwaag – gem. Westwoud.(akte 1)

(Jan is voogd geweest over kinderen van Neeltje Stapel en Lourens van der Zon te Haarlemmermeer)
Kinderen:

(1) Aaltje               geb: 26 mei 1845 te Zwaag, huis in ’t Westeind (akte 33).

                               O: 10 mrt 1872 te Zwaag, huis staat aan den geldenloozeweg (akte 6)
                                              
H: met Pieter van Vlaar op 28 apr 1870 te Zwaag(akte 5)

 

(2)Hendrik             geb: 1 aug 1846 te Zwaag, huis Westeinde nommer 82 (akte 37)

                               O: 25 febr 1910 te Hoorn(akte ?), huis staande te Keern nr 63

H: 8 mei 1872 te Zwaag met Sijtje Eeken (akte 6).  Sijtje is geboren op 17 okt 1850  te Wognum(akte nog niet bekend). Sijtje overlijdt in febr 1941 te Hoorn.(akte?? (nakijken)

 

                Kinderen van Hendrik en Sijtje Eeken:

 

               (1)Trijntje             geb: 8 okt 1874 te Zwaag, Keern, huis: nummer 102(akte 33)

                                                                              O: 7 apr 1909 te Hoorn(akte 66), huis staande te Keern nr 36.

                                               (2)Vrouwtje         geb:10 juli 1877 te Zwaag, Keern, huis: nummer 117(akte 16)

                                                                              O:??

                                               (3)Maartje           geb: 24 juni 1888 te Zwaag(akte 16)

                                                                              O: 15 mei 1891 te Zwaag, Keern, huis :nommer 152(akte 10)

                                               (4)Anna                                geb: 3 mei 1891 te Zwaag, Keern, huis: nummer 152(akte 20)

                                                                              O:??

                                               (5)Maria              geb: 3 mrt 1895 te Zwaag, Keern, huis: nummer 152(akte 8)

                                                                              O:?? misschien Zuilen (Zuid-Holland) nakijken!!

 

(3)Tamis                geb: 27 dec 1849 te Zwaag, huis Westeinde nummer 81a(akte 60)
                                               H:??

               O:??

(4) Pieter                geb: 1 mrt 1852 te Zwaag(akte 9)                      O:21 juli 1852 te Zwaag(akte 22)

                                                              

(5) Antje                geb: 26 juni 1853 te Zwaag, huis Westeinde nummer 108(akte 34)

                               O:10 aug 1891 te Hoorn, ‘s avonds in den Dol.(akte 203).

                               H:niet    

 

(3)Pieter               Geb: 28 juli 1823 te Hauwert (akte 5)                                               O:13 febr 1865 te Haarlemmermeer (akte 46)

H: 4 febr 1847 met Neeltje Stapel te Nibbixwoud(akte 1). Neeltje Stapel is geboren op 12 jan 1830 te Midwoud en overlijdt op 30 nov 1902 te Haarlemmermeer(akte 255)

                               Kinderen worden op blz  5 vermeld.


(4)Lijzabeth         Geb
: 20 okt 1825 te Hauwert(Lijsebeth)(akte 10)                           O: 1 sept 1831 te Hauwert nr 78  (akte 4)   



(5)Grietje             Geb
: 11 febr 1828 te Hauwert(akte 1)                                              O: 23 febr 1828, 12 dagen oud(akte 3)

 De huizing  nr 45,  Hauwert.

 

(6)Cornelis                                                Geb: 30 okt 1830 te Hauwert(akte 19)                                                                                       O:30 aug 1831 te Hauwert(akte 13)

Bij geboorte is vader Tamis Jansz  52jaar


(7) Cornelis         Geb
: 8 juni 1834 te Hauwert(akte 15)                                               O: 21 juli 1863 te Hauwert(akte 12)                                                  H1: 4 mei 1856 met  Neeltje Portegijs te Nibbixwoud.(akte 5)  zij overlijdt misschien in 1882

                               H2: misschien met Trijntje Schipper                                                O:28 apr  1937???

Neeltje Portegijs is geboren op 21 dec 1836 in Hauwert. Neeltje is 18 jaar als ze trouwt. Vader is Klaas Portegijs,

moeder is Antje Kuiper.   Cornelis is landman van beroep en hij woont voor het huwelijk te Hauwert.

Hij domicilieert Zwaag als woonplaats.          Kinderen:   nog niet bekend!!!!!! Misschien in Zwaag.

 

Pieter van generatie III.

 

(3)Pieter               Geb: 28 juli 1823 te Hauwert, gemeente Nibbixwoud

H:7 febr 1847 te Hauwert, gem. Nibbixwoud(akte 1) met Neeltje Stapel geb:12 jan 1830 Midwoud(N-H)

Neeltje overlijdt op 30 nov 1902(akte 255) op 72 jarige leeftijd te Haarlemmermeer.
Haar 2e man Laurens van der Zon overlijdt op 13 nov 1882 te Haarlemmermeer (akte 313)

Pieter overlijdt op 15 febr 1865 te Haarlemmermeer, in Kruisdorp(=Hoofddorp). (akte 46).

In een aantal notarieлle aktes staat dat hij 13 febr is overleden in afwijking van de overlijdensakte.


Pieter vestigt zich in de Haarlemmermeer d.d. 7 mei 1864. Pieter wordt 12 aug 1864 in de Haarlemmermeer ingeschreven.
Pieter koopt op 13 mrt 1864 een boerenhofstede, genoemd: “Graan voor Visch” van Cornelis Boer. 

Cornelis Boer heeft de boerenhofstede gesticht.

Cornelis Boer verkocht dit alles, staande en gedegen op ongeveervierenzestig bunder grond aan Pieter Wiering voor ѓ 70.000

Helaas overlijdt Pieter op 15 febr 1865 Haarlemmermeer (akte 46). 

Notarieлle akten vermelden nogal eens 13 febr 1865 als datum van overlijden.

Kinderen van Pieter en Neeltje wonen later  op adres JJ2/62, later JJ2 / 81.  Op JJ2 staat ook  het Hotel der Nederlanden(1868).

Na het overlijden van haar man Pieter, huwt Neeltje Stapel opnieuw op 12 apr 1866 met Laurents van der Zon.

Zij hebben dan 9 kinderen tezamen en wonen een tijdje op de boerderij ‘Graan voor Visch’.

Laurents van de Zon is op 13 febr 1843 te Noordwijkerhout geboren.

 Laurents van der Zon is landbouwer en de huizing in Hoofddorp is  JJ5 (boerderij ‘Graan voor Visch’).

 Op 13 nov 1882 overlijdt haar man Laurents. Laurentius van der Zon op 38 jarige leeftijd.

 Op moment van overlijden woonde Laurens en Neeltje Stapel op J8..

Waarschijnlijk verdrinkt hij in de ringvaart nabij de draaibrug bij het Cruquuisgemaal.????

Neeltje Stapel is weer weduwe en gaat dan inwonen bij haar dochter Grietje die met Jan Ran getrouwd is.
Jan Yz. Ran woont met Grietje Wiering op adres: H 8/10 en zij vestigen zich op 8 jan 1883 in Haarlemmermeer.

Neeltje Stapel woont op nummer 74 van de poldersektie JJ5. (gedeelte van boerenhofstede Graan voor Visch)

Zij overlijdt op 30 nov 1902 te Haarlemmermeer(akte 255). 

 

Zoon -Jan Wiering-(broer van Tamis) nog minderjarig, woont bij moeder Neeltje Stapel,  tijdens en na het huwlijk van Neeltje met Laurentius van der Zon.

Op 23 jarige leeftijd gaat hij uit huis, hij is dan meerderjarig.  Als huizing  staat opgegeven  JJ5 nommers 74 / 92, misschien het zomerverblijf op de  boerenhofstede ,,Graan voor Visch”. 

Bij Neeltje Stapel wonen dan haar eigen 2 kinderen uit het huwelijk met  L. van der Zon. 

Jan gaat op 21 juni 1884 naar Hazerswoude. Jan zal daar gaan trouwen met Johanna Rietveld.

 Het pand waar Neeltje Stapel woonde bestaat uit woonhuis op adres JJ5 en verder nog een zomerhuis, een schuur, een koornberg en verder getimmerte. Verder was er ook nog een tuin, een werf, erven en diverse kampen bouw en weiland. Dit geheel wordt genoemd eene boerenhofstede ‘Graan voor Visch’.

Cornelis Boer verkocht dit alles, staande en gedegen op ongeveervierenzestig bunder grond aan Pieter Wiering voor ѓ 70.000 . 

 

Op 15 febr 1865 overlijdt Pieter. Zijn vrouw Neeltje is weduwe. Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd en dus zullen de kinderen van Pieter en Neeltje: Thamis / Grietje /Gerrit / Klaasje / Jan  en Aaltje een gedeeltje van de erfenis krijgen.

Helaas overlijdt Aaltje op 13 apr 1865, net na het overlijden van haar vader Pieter.

Pieter en Neeltje hadden reeds in 1847 voor Notaris Lippits hun testament laten opmaken. Waaruit blijkt dat de langstlevende een kwart zou erven en de kinderen het resterende deel zouden erven.

Niet alleen de boerenhofstede Graan voor Visch was het eigendom van de familie Wiering.  In Zwaag bezaten zij nog twee perselen grond.  Bij de boedelbeschrijving  in 1865 werd de boerenhofstede Graan voor Visch met vijfenveertig bunder land getaxeerd op veertigduizend en vijfhonderd gulden. De vier stukken wei, tussen de gronden van de kerk en de Hoofdvaart, ongeveer achttien bunder hadden en een taxatiewaarde van zeventienduizend ййn honderd gulden.

De gronden in Zwaag zouden  tienduizend gulden waard zijn.  De roerende goederen werden getaxeerd op zesduizend gulden en er was nog tweeduizend gulden aan kasgeld in huis.
Neeltje Stapel, de weduwe Wiering koos de boerenhofstede “Graan voor Visch”, de overige boedel zou zijn voor haar kinderen, waarover  Jan Wiering toeziend voogd was.

Kinderen van Pieter Wiering en Neeltje Stapel(Generatie IV):

(1)Tamis                                             Geb:13 nov 1847  te Hauwert (akte 29)                                                                                     O: 15 nov 1921 in Heemstede(Kerklaan 85)
                      H:
1 mei 1878 Haarlemmermeer(akte 25) met Maria de Groot
                     
Maria de Groot is geboren op 7 mei 1854 te Leimuiden.
                     
Zij overlijdt op 21 dec 1910 te Haarlemmermeer(zij is 56 jaar geworden).

Tamis vestigt zich in Haarlemmermeer d.d. 7 mei 1864. Huizing tijdens de geboorte van hun zoon Pieter is JJ2-61.
Later wordt de huizing JJ2-81.  JJ2-80 en JJ2-81 worden later weer samen gevoegd.

Weer later wordt dit adres Hoofdweg 426, Hoofddorp. De kadastrale sectie is L1, nommer 1125, artikel der legger 2432. Belastbare opbrengst 50.  JJ2 is niet het perseel waar de boerenhofstede op staat.  De boerenhofstede staat op JJ5.

Uiteindelijk gaat Tamis op 7 mei 1920 naar Heemstede. Op 9 juni 1920 wordt bericht aan Hoofddorp gegeven dat Tamis in Heemstede is ingeschreven. Hij overlijdt op 15 nov 1921 op de Kerklaan 85 in Heemstede. 

Zijn vrouw  Maria de Groot geboren te Leimuiden heeft eerst in Spanbroek(N-H) gewoond voordat ze naar Haarlemmermeer kwam. Op 31 dec 1877 komt ze naar Haarlemmermeer.  Daarna is Tamis met haar in het huwelijk getreden op 1 mei 1878.          


(2)Gerrit               Geb
: 28 jan 1849 te Hauwert (akte 1)                                               O: 21 febr 1849 te Hauwert(akte 6)

                                                                                                             

(3)Grietje             Geb: 11 apr 1850 te Hauwert(akte 11)                                              O: 17 sept 1851 te Hauwert(akte 16)               

                     

(4)Grietje             Geb: 3 dec 1851 te Hauwert(akte 32)                                               O: 15 febr 1931 Haarlemmermeer(akte 41)      

H: 17 mei 1877 met Jan Ran (geb: 21 juli 1852 Texel)(akte 45).                 Grietje is 79 jaar geworden

Ze krijgen 9 kinderen,  2 kinderen in Haarlemmerliede en 7 in Haarlemmermeer.Jan Ran heeft een boerderij in Haarlemmermeer op H12 (het jaar 1868) met de naam: Ruimzigt.
Vader van Jan Ran is Jan Ysbrand Ran en moeder is Grietje Kuiper.  Op 17 mei 1877 vertrekt Grietje Wiering

met Jan Ran naar Haarlemmerliede. Neeltje Stapel woont bij hen in(na 1882), zij is weduwe van L. van de Zon. 

Neeltje overlijdt op 30 nov 1902 Hoofddorp.  Zoon Johannes, Hendrikus Ran woont op jan 1883 op

adres: Hoofdweg 425, Hoofddorp en overlijdt op 5 apr 1904 alhier. 

Grietje komt op 8 jan …..terug naar Haarlemmermeer. (opzoeken)

Adressen(percelen) zijn H15 - H12  - H8/10.(Jan Ran werd ook wel Ome Jan Soep (genoemd volgens dhr van Egmond).             

(5)Gerrit               Geb: 7 mei 1854 te Hauwert(akte 19)                                               O: 9 juni 1877 te Haarlemmermeer(akte 207)


(6)Aaltje               Geb
: 14 juli 1855 te Hauwert(akte 16)                                              O: 20 nov 1858 Hauwert(akte 35) 

 

(7)Klaasje             Geb: 18 apr 1858 te Hauwert(akte 11)                                              O: 11 nov 1878 te Haarlemmermeer(akte 333)

                H: 20 febr 1878 met Epke de Lange te Haarlemmermeer(akte 5).


(8)Jan                    Geb
: 6 nov 1860 te Hauwert(akte 38)                                              O:  11 okt 1919 te Sloten(akte 148)

H:12 febr 1886  te Hazerswoude met Johanna Rietveld(akte 20)

Johanna is geboren in Hazerswoude d.d. 26 dec 1858.  Johanna Rietveld is op 7 mrt 1908 te Sloten overleden(akte 23).

                  

Jan gaat 21 juni 1884 naar Hazerswoude(reden niet bekend).  Jan komt terug uit Hazerswoude en vestigt zich op

28 jan 1885 op het adres JJ4.    Jan gaat op 1886 weer terug naar Hazerswoude.

Hij huwt Johanna Rietveld op 12 febr 1886 te Hazerswoude.

Jan is arbeider, koopman in groente en aardappelen, schillenboer en melkboer/melkslijter in A’dam geweest en

vestigt zich met zijn gezin op10 mrt 1893 in Haarlemmermeer.  En hij woont op 9 mrt 1893 op JJ17.

Op 17 febr 1897 gaat het gehele gezin naar Amsterdam.  Jan gaat op 12 juli 1906 naar Sloten(Akerpolder),

Adres: van Oldebarneveldstr. 71 hs.   Jan’s  vrouw Jojanna Rietveld overlijdt op 7 mrt 1908 te Sloten.

Op 30 apr 1918 komt Jan met dochter Clasina en zoon Johannes Adrianus weer even terug in Haarlemmermeer

(adres Slotenweg 450).  Een gedeelte van het gezin blijft in Amsterdam..

Zijn zoon Johannes, Adrianus komt pas op 1 mei 1918 weer terug in Haarlemmermeer.  Toch gaat Jan met dochter Clasina en zoon Johannes Adrinanus op 21 aug 1918 weer naar Amsterdam. Het archief geeft aan dat Joh. Adrianus op 23 aug 1918 in de Kinkerstr. nr 245 woont. Daarna gaat zoon Joh. Adrianus varen op Z-Amerika met de Limburgia en de Brabantia. Hij is koksmaatje op deze schepen.


Kinderen van Jan Wiering en Johanna Rietveld:
(1)Elisabeth                          Geb:16 nov 1886 in Hazerswoude                    O:15 febr 1962 in Amsterdam

                                                               H: 13 juni 1919 met Petrus Arnoldus van Opmeer
                                                               Petrus Arnoldus overlijdt op 29 mei 1944 te A’dam

                Ze krijgen 3 kinderen : Gijsbertus Cornelis / Johanna Elisabeth Marijtje / Petrus Johannes.
                Elisabeth wordt ook wel Loirabell genoemd.

               

(2) Klazina                            Geb: 17 febr 1888 in Hazerswoude.  O: 17 okt 1888 in Hzerswoude(akte 77).

 Ze wordt geboren in wijk C, nommer 19 en overlijdt ook op dit adres.

 

(3)Cornelia                            Geb: 2 juni 1889    in Hazerswoude                  O: 21 juli 1908 in Sloten(akte 70)

                                               Ze woonde o.a op de Koninginneweg 271 in A’dam.

 

(4) Johanna Maria               Geb: 10 sept 1891 in Alphen a/d Rijn              O: 25 dec 1891in Alphen a/d Rijn(akte 102).

                                               Ze woonde natuurlijk maar even in Wijk D, nommer 57.

 

(5)Petrus Laurensius          Geb: 6 jan  1893 in Alphen                 O: apr 1978 in Hale, Iosco Michigan

H:  26 nov 1919 met Alida Theadora Daems te A’dam

 

Pieter gaat op 4 mei 1921 naar amerika. Zijn vrouw Alida en zoon Jimmy komen wat later naar amerika 

d.d. 26 jan 1922.  Petrus Laurensius heeft in de Ford fabrieken te Detroit gewerkt.
Een zoon Johannes Laurensius(geboren:3 aug 1921) overlijdt in juni 1985 in Hale, Iosco, Michigan
Jimmy heeft 3 kinderen gekregen: John / Terry / Sally.  John is gescheiden.

 

(6)Bartholomeus                 Geb: 9 nov 1894   H’ meer(akte 566) O:26 okt 1987 in Seffner, Florida, USA

                                                               Bertus gaat ook naar amerika en wel op de zelfde datum als zijn broer 4 mei 1921.

Bartholomeus overlijdt in de buurt van Tampa, Florida.

Hij is maar even getrouwd geweest.  Hij heeft in St. Petersburg, Florida gewoond.

  
(7)Clasina                             Geb:30 dec 1896  H’meer(akte 643)  O :7 mrt 1983 in Amsterdam

H: 10 jan 1924 met Karel Lodewijk van Zalen.
                               Karel is meubelmaker.Ze kregen 2 dochters. 

               
(8)Johanna                           Geb: 11 juli 1898 te A’dam.                               O: 9 juli 1968 in Los Angeles, Californiл

 

Johanna was van beroep dienstbode. Johanna gaat begin januari 1922 met het schip de Noordam naar New York, 

ze is dan 23 jaar.  We zien dat Johanna op 16 jan 1922 in New York aankomt. Op de passagieslijst staat dat ze verder

reist naar Hanford, Californiл.  Haar toekomstige man Gerrit Tit reist eerder af ca begin juni 1920, naar Hanford.

Haar man  Gerrit komt op 29 juni 1920 in New York aan. Ze zijn waarschijnlijk in Californiл getrouwd. 

Gerrit overlijdt op 6 juni 1973 in Los Angeles,  zijn vrouw op 9 juli 1968, waarschijnlijk in een voorstad van

Los Angelos: San fernando. Kinderen zijn niet bekend.

 

(9)Gerardus                          Geb: 8 apr 1900 te A’dam                                  O: ??  in Haarlem na 1989

                                                                              H: 11 mei 1921 met Annemie Vlogtman

                                                                                                                                                                                                                           Gerard is horlogemaker en opticus.

 

(10)Johannes Adrianus     Geb:26 sept 1901 Amsterdam (Sloten).           O:10 febr 1979 te Haarlem

                                                               Vertrokken 21 aug 1918 naar Amsterdam

                                                               H: 28 mrt 1928 te A’dam met Maria Alida Riesenbeck.

                                                               Maria Alida Riesenbeck is op 17-04-1903 geboren te Amsterdam.

                                                              
Johannes Adrianus was o.a. winkelier in uurwerken en heeft, voordat hij winkelier werd, heeft hij gevaren op Z-Amerika.

Zijn vrouw Maria Alida Riesenbeck overlijdt op 30 jan 1977. Joh. Adrianus  heeft bij broer Pieter ingewoond.  

Adres: Kinkerstr 333 A’dam.   Ze krijgen 2 kinderen: Jan en Johanna Maria .   Jan is geboren op 11 nov 1928 te A’dam.     Joh. Maria is geboren op 15 aug 1936 te Haarlem.               Jan trouwt met C.A. Mantz op 16 apr 1952 .

Johanna Maria trouwt met H.J.M. Willemse op 26 okt 1959.   Johannes Adrianus woonde na A’ dam in Haarlem:


op 28 febr 1935in de Floresstr. 27,  op 27 mrt 1940 in het  Julianapark 50 zw, gewijzigd in Verl. Gen. Cronjйstr. 50 zw, op 16 okt ’41 PB 111621.  Op 8 mei 1945 in het Julianapark 50 rd.   Jan heeft 1 zoon en 3 dochters.
                      Jan Wiering(geboren 6 nov1860 te Hauwert) met 8 kinderen.



(9)Cornelis                          Geb
: 3 okt 1862 te Hawert(akte 32)                   O:21 juli 1863 te Hauwert (akte 12)

.                                                                                                                           

(10)Aaltje                             Geb: 23 febr 1864 te Hauwert(akte 8)                               O:13 apr 1865 te Haarlemmermeer(akte 100)


We gaan verder met Thamis(=Tamis) =  Generatie IV

 

Tamis Wiering   geb: 13 nov 1847 te Hauwert  Hij is landarbeider .  Hij zal aan zijn verplichting  ‘de nationale Militie’, omstreeks 1867 hebben voldaan.   Huizing: Eerst JJ 2 en later JJ 8. 

Vestiging in de gemeente Haarlemmermeer op 7 mei 1864.

Tamis huwt  Maria de Groot (geb: 7 mei 1854 te Leimuiden) op 1 mei 1878(akte 25) Haarlemmermeer.

Zij is een dochter van Cornelis de Groot en Gerritje Hekker.  Haar vorige woonplaats was Spanbroek(N-H).

Zij worden ingeschreven in Haarlemmermeer d.d. 1 mei 1878. 

Bij het huwelijk zijn tegenwoordig: Laurens van der Zon, landbouwer, oud 34 jaar, stiefvader van de bruidegom,

Gerrit Grooteman, landbouwer, oud 47 jaar, oom van de bruidegom.

Jan Ran, landbouwer,oud 25 jaar, zwager van de bruidegom en Epke de Lange, landbouwer, oud 28 jaar, zwager

van de bruidegom, wonende de eerste, tweede en vierde getuige alhier en en derde(Jan Ran) te Haarlemmerliede.

Maria de Groot overlijdt 21 dec 1910(akte 280) te Haarlemmermeer. Zij wordt 56 jaar.

Zij woonde in de boerenhofstede “Graan voor Visch” . Tamis schijnt bij de gemeente gewerkt te hebben en

woonde op Kruislaan 30(?) (nog onderzoeken). Tamis overlijdt op 15 nov 1921 in Heemstede, Kerklaan

Generatie V     Kinderen van Tamis Wiering en Maria de Groot.

 

(1) Pieter              Geb: 20 aug 1879 Haarlemmermeer(akte 457)                 O:13 dec 1944 Haarlemmermeer(akte 281)

H: 18 mei 1904 met Maria Lippens(akte 49) te Haarlemmermeer.

Maria Lippens overlijdt op 30 juli 1931 (akte 145) te Haarlemmermeer.  Pieter is een tijdje opgevoed door

Kees(Cornelis) de Groot en Gerritje Hekker.(Vader en moeder van Pieter z’n vrouw). Pieter is van beroep winkelier,

arbeider, koopman en vrachtrijder geweest.  Hij had een ook galanteriewinkel(allerlei snuisterijen).

Pieter heeft gediend in de nationale militie. Pieter z’n vrouw Maria Lippens (geb: 28 sept 1881 Haarlemmermeer) overlijdt op 30 juli 1931 in de gemeente Haarlemmermeer. Zij werd 49 jaar.   Adressen: L 16/71, L79, Kruislaan 28 en nr 30, hoek Fortweg in Hoofddorp.  Pieter ging een aantal malen per jaar naar de boederij van Jacobus(Jaap) van Emond in Aarlanderveen.  Dirk van Egmond kan zich dit herinneren. De vader van Dirk,  Jacobus(Jaap) van Egmond huwde met

Cornelia Gerdina Wiering (het 2e huwelijk van Jacobus).  Dirk van Egmond vertelt het verhaal dat Pieter eens door een pastoor is “gedwongen” om in de kerk te gaan zitten. Hij stond al jaren achter in de kerk. Hij zei toen tegen de pastoor

 : “ik heb al 30 jaar gestaan, nu blijf ik ook staan”. Pieter heeft kennissen bij de gemeente H’ meer.

Bij de trouwplechtigheid zijn een aantal ambtenaren aanwezig. 


8 kinderen van Pieter en Maria Lippens(generatie IV)
.

(1)Tamis  Cornelis             Geb:  9 apr 1905    Haarlemmermeer                  O: 1 juli 1905 Haarlemmermeer(akte 158)

 

(2)Maria  Gerdina              Geb: 26 apr 1906 Haarlemmermeer    O: Marie leeft nog in Nieuw Vennep.

                                                                H: 12 sept 1928  met Antonius Johannes van Schie.

Antonius J. van Schie is op 8 dec 1986 in Nieuw Vennep overleden. Zij woonden op de boerderij “ Graswijk” te Nieuw Vennep. Ze kregen 11 kinderen. Marie woont in een aanleunwoning bij het bejaardenhuis ,, Westerkim’’ in Nieuw-Vennep.

 

(3)Maria  Johanna              Geb: 4 sept 1909  Haarlemmermeer. O:  leeft nog.
Zij gaat op 11 aug 1926 naar Amsterdam.

Adres: waar ze o.a. heeft gewoond: Lauriersracht 41 A’dam . Ze is kloosterzuster geworden. ,, De Congregatie der Zusters van De Voorzienigheid”. Ze heeft o.a. in Leiden sterrenkunde gestudeerd.

 

(4)Gerdina  Agatha            Geb: 27 juli 1914 Haarlemmermeer    O: 18 sept 1998 in de Zilk.

Zij is dienstbode van beroep en gaat op 8 apr 1933 naar Heemstede.

               H: met Frans Ruigrok op 3 mei 1938.   Frans Ruigrok werd geboren op 9 jan 1909.
Frans is overleden op 8 mrt 2002 op het adres Helmpad 4 De Zilk.    Ze hadden 13 kinderen.

Adres: Regenvlietweg 18, Wassenaarseweg 4 en nu woont Frans op Helmpad 3.   Al deze straten liggen in de Zilk.

(5)Tamis  Laurentius        Geb: 24 juli 1918 Haarlemmermeer    O:29 mrt 1961 in Zwanenburg .

H:16 apr 1941 Johanna Lamboo te Haarlemmermeer    en geboren op 6 dec 1917 te Hoofddorp.

Johanna is op 24 mrt 1988 overleden.

Adressen in: Hoofddorp: Kruislaan 30,  16 apr 1941 op de Pr. Hendriklaan 38, op 3 sept 1945 op de Kruislaan 30.  In Zwanenburg: 1 nov ’57 op de Lijnderdijk 74, 1 juli ’60 op de Olmenlaan 10 en de Plantsoenlaan 137.

Tamis L. en Johanna kregen 9 kinderen:                                                    Kleinkinderen↓


(1)Petrus Gerardus              Geb: 17 jan 1942 te Hoofddorp                         Patricia 

                                                                                 H: 5 aug 1966 met W.M.M. v. Wonderen

 

(2) Johanna Maria               Geb: 26 nov 1943 te Hoofddorp                       Ingrid  / Tom / Peter /Jose

H: 17 mei 1963 met C.F. Sloove                                                       

                                                                                                            

(3) Maria Faustina               Geb: 25 juni 1945 te Hoofddorp                        Sandra  / Danny

                                                                  H: 10 nov 1965 met W.N. van Beelen

 

(4) Faustina Cecilia             Geb: 10 dec 1946 te Hoofddorp                        Ron / Angelique                                                                                                H: 6 juni 1967 met G.J. Schoorl         

 

(5) Gerdina Agatha             Geb: 19 mei 1949 te Hoofddorp                        Silvia / Nancy

                                                                  H: 19 mei 1949 met H. den Dekker   

 

(6) Marinus Johannes        Geb: 31 juli 1952 te Hoofddorp                         Joost

H1: 24 juni 1974 met G. Boesveld    

H2: 27 Apr 1992  me J.M.L. Borst

 

(7) Arnoldus Wilhelmus    Geb: 30 sept 1954 te Hoofddorp                       Jeroen / Nicole / Erik / Laura

                                                                  H: 31 okt 1986 met S. van Geemen

 

(8) Wilhelmus Theodorus Geb: 23 nov 1955 te Hoofddorp                       Sonja / Tim / Arno
                               H: 25 sept 1979 met T. Kauffman

 

(9) Cornelia Maria               Geb: 18 mei 1959 te Zwanenburg                     Tanja / Daniлlle

H: 15 dec 1981 met P.P. Fennis

(6)Cornelia  Maria             Geb: 14 febr 1920  Haarlemmermeer O: leeft nog in bejaardenhuis, Parklaan 1 Hillegom.

H: met E.A. Pompe op 10 sept 1947 te Hoofddorp. E.A. Pompe is geboren op 2 5 juli 1912.

E.A. Pompe is overleden op 1 mrt 1987.  Ze kregen 6 kinderen: Wim, Peter, Ans, Marijke, Ingrid en Edwin


(7)Agatha                             Geb
: 19 jan  1922  Haarlemmermeer  O:1 sept 1922 Haarlemmermeer (akte 184).


(8)Marinus  Johannes       Geb:  7 febr 1925 Haarlemmermeer    O: Canada, British Columbia-Trail, op 3 apr 1999.

                                                                H: geen


(2)Cornelis          Geb:
11 okt 1880 Haarlemmermeer(akte 536)  O:1 sept 1959 Larchwood, Iowa . 

                H: 6 juni 1928 met Jacoba Lammers(akte  78)  Beiden zijn begraven op een begraafplaats in  Larchwood, Iowa.


Kinderen:  geen

Jacoba Lammers en Cornelis(Kees) aan de linker,  Margaretha Wiering-Persoon en Pieter Persoon aan de rechterzijde.

 

Cornelis is arbieder van beroep. Cees gaat op 23 jarige leeftijd (30 apr 1903) naar Amsterdam(reden niet bekend).

Hij komt terug uit Sloten en vestigt zich op 9 sept 1904 in Haarlemmermeer.(nog onderzoeken)
Nationale Militie: omstreeks 1900 (nog onderzoeken). Cees vestigt zich op 17 dec 1906 te Hoofddorp.

Hij is nu 26 jaar en zou zijn plicht, de nationale militie, moeten hebben voldaan. Berichten uit amerika spreken dat tegen.

Zijn toekomstige vrouw Jacoba Lammers woont in 14 febr 1910 op de Stationsweg 54 te Hoofddorp.

Ze komt uit Haarlem. Huizing van Cees  tijdens de 8e volkstelling is H40??. (voor foto’s zie ook bijlage A2)

Op 6 febr 1906 gaat hij ambthalve naar N-Amerika. (1e keer), volgens het register(aankomst nog niet bekend).

Volgens Dirk van Egmond werkt Cees als mais snijder in de USA.

Hij gaat op de motor van boer naar boer, “Van Mexico to Canada”. Slapen deed hij bij de boeren.

Een uitspraak van de familie Wiering(broers en zusters van Cees) : “Cees leefde tussen de strobalen”.

Hij gaat op 10 febr 1906 met het schip “Rijndam 1” van de Holland-America Lijn vanaf Rotterdam naar New York.

Hij reist tweede klasse en het scheepscontract nummer is 9372, waarschijnlijk het kleine plaatsje Alvord in  Iowa, USA


          De Rijndam I

 

Cees gaat nog verder met het spoor.  Er wordt nog een railroad order opgegeven: nr 11052. 

Hij reist samen met ene C. Zeestraten, ( vriendin, Marie) en een railroad order heeft met nr 110151.

De reis wordt geboekt door P. Borst te Hoofddorp.  P. Borst  is een ambtenaar in Hoofddorp. Aankomst van Cornelis in New York: is niet bekend.  De woonplaats die op de passagierslijst staat is Alvord, Iowa  Op de record van Ellis Island staat Larchwood, Iowa.
Bij terugkomst uit amerika heeft hij de verloving verbroken met ene Mary Zeestraten omdat ze niet erg schoon op zichzelf was, zegt het verhaal. Cees belegt geld in amerika, maar hij verliest veel als de geldmarkt inzakt.  

1906 vertrek- 1914 terugkomst.    Bij zijn 1e of de 2e terugkomst(of vetrek)   wordt Cees door de militaire politie van het schip gehaald en ook later weer losgelaten.

De reden is nog niet bekend. Volgens Dorothy Wiering(in de USA) heeft hij de dienstplicht ontdoken.
Hij wordt de “Draft Dodger” genoemd.  De dienstonderduiker.   Of Cees dan al het amerikaans staatburgerschap heeft is niet bekend.    Wat later dan  het vertrek van zijn broers en zuster op 23 febr 1914 gaat Cees naar N. Amerika.

(misschien van ’t schip gehaald??). Aankomst in New York met het schip de ‘Noordam 1’ : 14 juli 1914.

Op 2 aug 1927 wordt Cornelis ingeschreven(als amerikaan), op het adres Fortweg 5, Hoofddorp.

Op 6 juni 1928 treedt Cornelis in het huwelijk met Jacoba Lammers

Cees heeft ook nog in Leimuiden gedurende een jaartje bij de “van Egmond’s” in Aarlanderveen gewoond. (wanneer)

Cees is met Jacoba Lammers (een Belgische, vgs van Egmond) gehuwd. Daarna gaan ze naar de USA.(wanneer)

Cees zou ook als stoker op een schip naar de USA zijn gegaan.(wanneer??). ?? vgs Dirk van Egmond.

Andy Persoon(zoon vanPieter Persoon gehuwd met Margaretha Wiering) was op bezoek in Larchwood, Iowa bij Cees en Jacoba Lammers eind 1930.  Cees en Coba leefde in een huis dat eigendom van de kerk was en Cees was daar conciлrge en onderhousmonteur. Hij onderhield ook de gebouwen die eigendom van de kerk. De Mary’s Catholic Church en ook de school in Larchwood. Cees werd wel eens op de motormaaier gezien. Cees en Coba woonde in een kleine woning dat dichtbij het Highschool- gebouw stond.  Elke zondag na de mis hielden Coba en Cees ervan met bekenden in hun huis een kopje koffie te drinken.   

In het jaar ~ 1952 zijn Coba en Cees verhuisd van Larchwood naar Alvord(vlakbij), ook in de staat Iowa.

Zij kochten hier een huis. Hier leefden ze tot 1954. Coba krijgt kanker en overlijdt in Larchwood, Iowa.

Dorothy verteld dat de hele familie van Coba hield en dat ze een aardige en zorgzame vrouw was.

Na haar dood verkoopt Cees zijn huis en trekt bij zijn broer Jake(Jacobus) en zijn vrouw Lucy in.

Cees leeft een aantal maanden bij zijn broer Jake en vertelt dan op een gegeven moment aan zijn zwager Bill Bontje dat

hij liever op het platte land wil leven.  Dat is ’t moment dat Bill Bontje en zijn vrouw Mary Bontje-Wiering(Dorothy’s zuster) Cees vragen om bij hen in te wonen.  Cees leeft ongeveer een jaar bij hen. In deze tijd woont ook Dorothy bij Bill en Mary, zodat ze naar de St. Mary’s katholieke high school kon gaan.  Mary krijgt ook nog een dochter dus werd ’t moeilijk ook nog voor Cees te zorgen.  Dus Cees verhuist weer naar zijn kleine huisje naast de St. Mary school, waar hij voorheen leefde.

Hij overlijdt aan een hart aanval op 1 sept 1959 te Larchwood, Iowa.  De katholieke High school bestaat niet meer, de school is afgebroken. Ook de Mary’s Church is afgebroken.  Cees en Coba liggen beiden begraven op het kerkhof in Larchwood, Iowa.  Het kleine plaatsje Larchwood ligt in de N-W hoek van Iowa, niet ver van de stad Sioux Falls in Zuid Dakota.

 

(3)Gerrit Wiering                               Geb: 3 apr 1882 Haarlemmermeer(akte 201),          O:7 mei 1924 Noordwijk(akte?)

                                               H: 21 sept 1911 met Catharina van der Ploeg te Sassenheim.

 

Gerrit is van beroep schilder/huisschilder. Op 20 febr 1905 vertrek hij naar Amsterdam. Hij wordt 7 mrt 1905 ingeschreven.

Hij woont in bij Hendrikus Maria van der Zon(zoon van Neeltje Stapel),  in de F. Krayenhoffstr. 39 A’dam.

Op 17 dec 1906 komt Gerrit terug uit Noordwijk in Haarlemmermeer. Woonplaats is op dat moment niet bekend.

Op 25 mrt 1907 gaat Gerrit weer naar Noordwijk en blijft daar. Op 21 sept 1911 huwt hij Catharina van der Ploeg.

Catharina van der Ploeg is dochter van Franciscus van de Ploeg en van Jeroentje de Groot beiden wonende te Sassenheim.

Bij het huwelijkse plechtigheid op 21 sept 1911 in Sassenheim zijn tegenwoordig: Willem van Beijk, oud 39 jaar, doodgraver, zwager des bruid, wonende te Noordwijk, Franciscus van der Ploeg, oud 25 jaar, bloemistenknecht, broeder van de bruid, Jacobus van der Ploeg, oud 29 jaar, bloemistenknecht, broeder van de bruid, beiden wonende te Noordwijkerhout.

Pieter Wiering, oud 31 jaar, koopman, broer van de bruidegom, wonende te Haarlemmermeer.

Zijn vrouw Catharina van der Ploeg is geboren:17 aug 1880 Sassenheim, dochter van Franciscus van der Ploeg, landbouwer van beroep en van Jeroentje de Groot, beiden wonende in Sassenheim.

Zij gaan wonen op het adres:  van Limburgstirumstr. 8 te Noordwijk . Uit het archief: Levenloos kind(eren) van Gerrit Wiering en Catharina van der Ploeg d.d. 8 juni 1923. Gerrit heeft volgens tante Lenie bij de BAVO(in Noordwijkerhout) geschilderd.(ook Heilig Hartbeeld?). Gerrit overlijdt 7 mei 1924 te Noordwijk(akte 148). Hij is waarschijnlijk aan een nierziekte overleden. Hij was huisschilder en de verf die men vroeger gebruikte was erg giftig, daarom heeft hij op latere leeftijd deze nierziekte gekregen. Volgens tante Lenie zag hij ook geel, dit heeft te maken met een leverziekte.  

Daarna krijgt het gezin Wiering het heel moeilijk, bijna geen inkomsten. Vijf gulden van de katholieke kerk en dat bedrag werd ook nog verminderd toe Thomas ging werken.

Willem Haverkort of Pieter Wiering heeft naar de amerikanen geschreven en om geld  gevraagd en gekregen; fl 200,-

Zijn vrouw Catharina van der Ploeg overlijdt 11 apr 1928.te Noordwijk(van verdriet!)

Kinderen zijn dan wezen en gaan naar relaties en/of familie.

Kinderen van Gerrit en Catharina van der Ploeg zie blz 15.

Foto:




 

 

Wiering(Jake): Jacob Wiering             James(Jim), de enige zoon van Jacob en Lucy, getrouwd met Joan O’ Hora
 is geboren 25 april 1883 te Hoofddorp

   samen op de foto met zijn vrouw Lucy de Smet
  Zij krijgen 1 kind: James  of Jim

 

(4)Jacobus (Jake)               Geb: 25 apr 1883 Haarlemmermeer(akte 211)   O: 8 apr 1963, Larchwood,  Iowa, USA
                                               H:op  1 febr 1926  met Lucy de Smet.

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 1 febr 1926 in de St. Mary’s Church in Larchwood.

Lucy de Smet is geboren op 9 dec 1897 vlakbij Rock Valley, Iowa. 

Haar vader heet Dominic, hij is waarschijnlijk in Belgiл geboren.


 James Wiering huwde Joan  O’Hora.  James is geboren op 25 dec 1933 en trouwde Joan O’Hora op 10 aug 1957.



Kinderen:  Douglas  James  /  Sandra Joan  / Michaela Ann  / Tammra Kay
James en Joan kregen 4 kinderen: 3 dochters en 1 zoon.

Zoon: Douglas  James, oud 31 jaar, leeft in een buitenwijk van Chicago, Illinois. Hij is technicus.

Hij is getrouwd met Carrie.

Oudste dochter: Tammra Kay, oud 42 jaar, woont in Sioux Falls, Zuid dakota. Zij is een gediplomeerd verpleegster in

een van de 3 ziekenhuizen van Sioux Falls. Ze is getrouwd met Joe Darst. Zij hebben 2 dochters.

Dochter: Michaela Ann(Miki), oud 40 jaar, getrouwd met Kevin Snyders. Michaela werkt bij een research company.

Zij hebben ййn zoon. Ze wonen in Larchwood, niet ver van haar ouders.

Dochter: Sandra Joan, oud 36 jaar oud, ze is getrouwd met Randy Welbig, ze hebben 2 kinderen. Ze woont in de omgeving van Colton, Zuid Dakota.(ongeveer 70 km van Larchwood).   Sandra werkt in Sioux Falls, Zuid dakota.

Jacob
reist  met de Holland America Lijn op 21 febr 1914 met het schip de ‘Rijndam 1’ vanaf Rotterdam naar New York.

Jacob reist samen met zijn broer Nicolaas,  Pieter Persoon en zijn vrouw Margaretha Persoon-Wiering.

Zij reizen met het schip de “ Rijndam I”. Zij komen allen op 4 mrt 1914 aan bij Ellis Island, New York.

Het eiland ligt vlak bij Manhatten.  Jacob en Nicolaas reizen waarschijnlijk allemaal naar Lester, Iowa, USA


en verder per spoor met railroad order nrs 998 en 999.

 

Ellis Island bij New York, niet ver van het vrijheidsbeeld.
Hier passeert iedereen de immigratie, die met een schip naar de USA komt.

Jacob huwt Lucy de Smet.  De Wieringen zijn al 35 jaar boer in de omgeving van Larchwood, Iowa.
In 1941 hebben zij een boerderij noordwest van Larchwood gekocht.  Zij gingen in 1958 met pensioen en

betrokken daarna een nieuwe woning, ook in Larchwood.  Hun zoon James was in 1972 nog boer op de “oude” boerderij

die zij in 1941 gekocht hebben.  De vrouw van Jacob, Lucy de Smet is overleden op 25 aug 1992 in Larchwood.


Haar man Jacob is dan reeds 29 jaar overleden.  Er staat een grafsteen van Jacob op het kerkhof in Larchwood.
Jacob scheen bij gelegenheid tegen zijn zoon James gezegd te hebben: “ It was very tough in Holland”
Nu zijn James en Joan met pensioen.
 Van links naar rechts: Nicolaas,  Margaretha,  Kees en Jacob. De foto is in het jaar 1945 genomen tergelegenheid van het

        25 jarig huwelijksfeest van Nicolaas en Catharina op hun boerderij in de nabijheid van Tyler, Minnesota.
       Nicolaas is 57, Margaretha Persoon-Wiering) is 53, Cornelis is 65 en Jacobus is 62.

(5)Johannes
                        Geb: 4 jan 1885 Haarlemmermeer(akte 9)                        O: 13 sept 1965 Sassenheim

                                               H: 7 sept 1922 met Apolonia, Cornelia van der Poel.(Tante Pleun).

 

Johannes gaat op 16 mrt 1916 naar Sassenheim. Op 14 okt 1919 komt Johannes terug in Haarlemmermeer.

Hij is van beroep koetsier. Op 8 nov 1919 gaat hij weer terug naar Sassenheim, waar hij op 7 sept 1922

in het huwelijk treed. Adressen: 8 nov 1919, Molenstraat 8, Sassenheim  / 7 nov 1941 PB3811(2e WO).

Johannes is van beroep koetsier geweest. Op 14 okt 1919 komt Johannes vanuit Sassenheim naar Haarlemmermeer.

Op 8 nov 1919 gaat hij terug naar Sassenheim. Johannes krijgt koetsiersbedrijf van M.J. van Bentheim

(Stiefmoeder van Dirk van Egmond was huishoudster). Dit is Cornelia, Gerdina zuster van Johannes.

Naam Speelman verbonden met de bollenteelt, heeft een koetsier in dienst waarschijnlijk M.J. van Bentheim.

Kinderen van Johannes Wiering en Apolonia, Cornelia van der Poel:

Maria Josina                                        Geb: 2 dec 1923 Sassenheim             H: 31 mrt 1951  met C.A. Wessels te Sassenheim

Josina Maria                                        Geb: 3 febr 1925 Sassenheim             H: nee                    O: 5 nov 1936   te  Sassenheim?

Cornelia Catharina Maria                   Geb: 12 jan 1926 Sassenheim            H:12 jan 1952 met G.C. v. Moorsel te Sassenheim

Anna Johanna Maria                         Geb: 26 aug 1927 Sassenheim           H: 16 febr 1952  met Dirk Kraan te Sassenheim.

Agatha  Maria                                     Geb: 2 okt 1929 Sassenheim              H: 29 juni 1963 met L.C.J. Lijten te Sassenheim

Thomas  Maria                                    Geb:24 mei 1931Sassenheim              H: 30 nov 1963 met G.E. Verdijk te Lisse

Apolonia Maria Geertruida               Geb: 11 mrt 1934 Sassenheim            H: 27 aug 1955 met J. van de Loo te Sassenheim

Johanna Maria                                    Geb: 24 juni 1935 Sassenheim           H: 3 mrt1967 met Cornelis van de Zwet

Cornelis Maria                                     Geb: 15 apr 1940 Sassenheim            H: nog niet bekend (2x gehuwd)?                                   

                Josina heeft maar 11 jaar geleefd.


(6)Cornelia  Gerdina         Geb:
17 mrt 1886 Haarlemmermeer(akte 154)  O: 28 juli 1959 te Bennekom(gemeente Ede)

H1:29 mei 1912 met M. J. van Bentheim te Haarlemmermeer(akte 64). Geen kinderen uit 1e huwelijk.

                                               H2: 30 apr 1919(akte??) met Jacobus van Egmond te Leimuiden.

Cornelia heeft geen kinderen van haar zelf.

Cornelia, Gerdina en haar man Martinus, Johannes Bentheim gaan op 27 mei 1915 naar Sassenheim.

Cornelia, Gerdina woont na haar 2e huwelijk in Leimuiden. Het adres is Leimuiderdijk 223, de boerderij “ Wel tevree” .

Deze boerderij is helaas afgebroken.  In dit 2e huwelijk zijn reeds 3 kinderen  van de ‘van Egmond’s’.

Op 7 mei 1928 woont zij in een grote boerderij, Dorpstraat 4 Aarlanderveen (boerderij staat er nog).             

In Aarlanderveen hing foto van alle Wiering-en.   Helaas is de foto niet te achterhalen.  Op 6 mei 1955 verhuist ze met Jaap naar het adres:  Pr. Bernhardlaan 55 Bennekom (bij Ede.). Cornelia, Gerdina overlijdt op 28 juli 1959 te Bennekom.


     

                                               Van links naar rechts: Jaap van Egmond,  Cornelia Gedina Wiering en  dochter van Jaap v. Egmond

(7)Gerritje  Agatha            Geb:
6 juli 1887 Haarlemmermeer(akte 326)     O:30 jan 1912 te Haarlemmermeer(akte32)

    Dina                                   H: Nee                                                                                  Ze is 24 jaar geworden!

(8)Nicolaas                          Geb: 8 sept 1888 Haarlemmermeer(akte 465)  O:30 mei 1950 in Tyler, Minnesota.
           (Nick)                         H: 27 sept 1920 met Catherina Bakker in het plaatsje Big Sandy, Montana.(USA).

                               Catharina Bakker overleed op 11 mrt 1995 in Tyler, Minnesota.

Nicolaas wordt geboren op het adres 81JJ(=JJ2-81), Haarlemmermeer, het adres waar ook zijn vader Tamis woont.
Hij dient in het nederlandse leger(zegt Dorothy) voordat hij naar N. Amerika vertrekt.(nationale militie) onderzoeken.

Op 21 febr 1914 vertrekt Jacob, tezamen met broer Nicolaas en zwager Pieter Persoon en zijn vrouw Margaretha Persoon-Wiering. Ze reizen met het schip de Rijndam I van de Holland-America Lijn, vanuit Rotterdam naar New York.  Zij komen op 4 mrt 1914 in New York aan. Jacob vestigt zich in Larchwood, Iowa.  Zijn toekomstige vrouw Catharina Bakker

geb: 19 nov 1895,  Haarlemmermeer(akte 575) gaat in het jaar 1910 op reis naar de USA.

Zij belandt in plaatsje Rock Rapids, Iowa. Nicolaas leert Catherina hier kennen.  Daarna verhuist de fam. Bakker naar

Geat Falls, Montana. Nicolaas huwde Catharina Bakker in het plaatsje Big Sandy, Montana. Daarna verhuisde het paar(in 1922) naar Tyler, Minnesota.

Nicolaas heeft een boerderij met zijn jongere broer Jacob voordat hij in het amerikaanse leger moet dienen.   Indiensttreding (USA) op 23 juli 1918. Uit dienst op 12 mei 1919.????(nog geen amerikaan!!)?  Hij werd op 17 mrt 1924 amerikaans staatburger (USA), wat Nicolaas automatisch het recht gaf in het USA leger te dienen,  maar hij deed geen moeite in dienst te treden tot hij verhuisde naar Minnesota. Na de uitdiensttreding komt hij terug in Larchwood en werkte als boerenknecht voor Emil Schuttloffel(niet inwonend).  Hij ontmoette zijn vrouw Catherine Bakker in het plaatsje Larchwood, Iowa.  Als de familie Bakker naar Montana verhuist, corrspondeert Nick (Nicolaas) met Catherine, verhuist daarna naar Montana en huwt Catherine Bakker. De familie Bakker woonde ook in de omgeving van Hoofddorp.   In 1922 verhuisde Nick en zijn vrouw Catherine Bakker van Montana naar Tyler, Minnesota. Beroep: landbouwer.   Catherina Bakker overlijdt op 11 mrt 1995 in Tyler,  Minnesota.

Zij krijgen 11 kinderen:

                   (1)Nicholas Wiering        geb: 15 juli 1921   woonplaats Paynesvill, Minnesota, USA     

Gehuwd: 1 okt 1949 met Roberta Brown

Zij kregen 8 kinderen: Kathleen, Thomas, Robert, David, Leon en Brenda.

 

(2) Een ongelukkige zoon, doodgeboren in het jaar 1922.

 

                   (3) Mary Wiering             geb: 13 mei 1923, leeft in Larchwood, Iowa, USA.  (reeds overleden)

                                                               Gehuwd: 24 nov 1951 met Bill Bontje(die uit Voorburg komt)

                                                               Ze kregen 4 kinderen: Catherine, LaDonna, Debra en Dale.

 

(4) Agnes Wiering              geb: 20 okt 1924, leeft in Torrance, California, USA(stad bij Los Angeles)

Gehuwd: 23 apr 1947 met True Nihart, hij overleed op 11 juni 1999.

Zij kregen 10 kinderen: Darrell, Steve, Suzanne, Stewart, Trudy, Elaine, Cynthia, Mary,

Ann, Jane en Joseph.

 

(5) Herman Wiering            geb: 1 juni 1926, leeft in Torrance, Califirnia, USA
Gehuwd: 14 apr 1948 met Dorothy Nielson
Zij kregen 3 kinderen: Nancy, Lawrence, Lynn.

                  
(6) James Wiering            geb: 10 juni 1927 , overleed op 7 apr 2001(leukamie)woonplaats Tyler, Minnesota.            

                                                               Gehuwd: 21 apr 1954 met Ann Bontje(zuster van Bill Bontje).

                                                               Kinderen: Richard, Ronald, Mark, Carol, Michael, Mary en Tim.

                                                               Ann Bontje en dochter Mary kwamen om ’t leven op 28 dec 1988 tijdens een auto-ongeluk.

                   James hertrouwde op 12 febr 1999 met Eleanor Bednarek.
Haar 4 kinderen zijn: Richard, Allen, Vernon, Larry en Larry Bednark.

                  
(7) Helen Wiering            geb: 23 jan 1930

                                                               Gehuwd: 1 juni 1949  met Bert Peterson.                        Bert is overleden op 30 nov 1976

                                                                  Helen leeft in Tyler, Minnesota. 

Kinderen: Shirley, Kenneth, Roger, Wayne, Sharen, James, Dennis, Marlene, Diane, Joyce, Jean, Randy en Lori.

               

(8)Clarence Wiering           geb: 19 aug 1932

Gehuwd: 24 mei 1956 met Frances Janizeski

Zij leeft in Tyler, Minnesota. Zij kregen 8 kinderen: Susan, Gregory, Glenn, Shirley, Gary, Sandra en Galen. (2 dochtertjes zijn overleden).   Frances werd gedood tijdens een auto-ongeval op 20 dec 1975. Clarence hertrouwde met Agnes Blomme op 3 aug 1979.

Kinderen : Donald, Maureen, Robert, Larry, Joyce, Jane, John, David, Dean en Rick en Blomme.

                  
(9)
Earl Wiering                                geb: 7 mei 1934

Gehuwd: 31 mei 1958 met Marion Priebe. Zij leeft in Windom, Minnesota.

(heeft een huis in Marshall, Minnesota).

Kinderen: Debra(is als baby in 1958 overleden), Tamara, Terry.

Theresa is als baby geadopteerd, maar is helaas in 1963 overleden. 


(10) Dorothy Wiering        geb: 6 dec 1938

Gehuwd: 11 aug 1993 met John Gockowski.

Zij leven in  Shoreview, Minnesota. Zij kregen 2 kinderen: Daniel en Kristine.

 

(11) Beverly Wiering          geb: 4 apr 1941

Gehuwd: 23 juni 1962 met Richard Wambeke.Zij leven in Cottonwood, Minnesota.


Zij kregen 10 kinderen: Brian, Keith, Theresa, Peggy, Vincent, Paul, Paulette, Bary, Cheryl en Marla.

 

 

Nick(Nicolaas) Wiering met zijn vrouw Catharina Bakker en de kinderen
         
(9)Agatha                             Geb:
26 mrt 1890 Haarlemmermeer(akte 157)  O:  12 aug 1970 te Heemskerk.
        (Agaat)                         H: 31 dec 1919 met Jan van Duivenvoorde te Heemskerk.(akte 37)
                                              

Kinderen:
7 stiefkinderen van Anna Kleef en 10 kinderen van Agatha.     Agatha was dienstbode.

Agatha gaat op 20 mrt 1908 naar Haarlem. Agatha gaat op 15 juni 1915 naar (Lisse???).

Zij heeft ook nog een tijdje bij zuster Johanna in Heemskerk gewoond.

Vader Tamis Wiering is nu 72 jaar, zijn vrouw Maria de Groot is dan reeds overleden. 


(10)Hendrikus
                   Geb: 16 juni 1891 Haarlemmermeer(akte 330)  O:6 febr 1912 te Leiden(artikel 50!)

                (Hein)                    H:ongehuwd                                                                                                     

 


(11)Margaretha Geb:
7 aug 1892 Haarlemmermeer(akte 346)   O:19 apr 1951 in Tyler, Minnesota
            (Greet)                       H: 11 febr 1914 met Petrus Persoon te Haarlemmermeer (akt 15).

                                                    

Margaretha en haar man Pieter Persoon vertrekken op 21 febr 1914 met de Holland America Lijn naar New York. 

Pieter Persoon is al eens een keer naar de USA geweest, op 10 maart 1908.(aankomst New York).  Bij teugkomst in Nederland is zijn verloofde is er met een ander vandoor.  Na ca een half jaar trouwt Margaretha met Pieter Persoon.

De tweede keer reist hij dus met Margaretha naar de USA, vertrek op 21 febr 1914 met het schip de Statendam.

Op 4 mrt 1914 komen ze aan samen met Nicolaas en Jacobus op Ellis Island bij New York.  Cornelis(Kees) gaat wat later (waarom?)met de Holland-America Lijn van Rotterdam naar New York. 

Kees is al in 1906 naar de USA geweest. Hij komt op 14 juli 1914 in New York aan. 

Later gaan Margaretha en Pieter per trein naar Lester, een dorpje in de staat Iowa.  Minnesota is de staat waar de kinderen van Margaretha en Petrus Persoon worden geboren. Een zoon van hen heet Andrew(Andy) en die leeft nog in St. Paul, Minnesota.

Kinderen: 8

                               Mary                      geb: 30 nov 1915 in de USA  /          Raymond               geb: 13 nov 1916 in de USA                            

Peter                     geb: 31 dec 1917 in Minnesota  /Nicholas, Thomas     geb: 20 apr 1919 in Minesota                          

Lucy                      geb: 9 juli 1920 in Minnesota /  Andrew                         geb: 8 juni 1922 in Minnesota

Andrew is gehuwd met Victoria Kuzma d.d. 17 mei 1747 in St. Paul, Minnesota.

Cornelius             geb: 17 apr 1926 in Minnesota   / Margret                    geb: 26 dec 1935 in Minnesota

 

Margaretha Wiering is op een leeftijd van 59 jaar overleden aan een zware hartaanval.


(12)Johanna                        Geb
: 4 jan 1894 Haarlemmermeer(akte 9)                         O:28 jan 1963 te Heemskerk

                (Jans)                     H:ongehuwd.

 

Adressen waar ze gewoond heeft:

19 mrt 1924, Emostraat 19, Haarlem  / 19 okt 1925, IJweg 426, Haarlemmermeer / 12 mei  1926, Emostraat 19, Haarlem    22 okt 1937, Jansweg 26, Haarlem /  22 mrt 1941, Cruquiusweg 118, Heemstede  /  26 nov 1941   PB 15998(2e WO)

/ 13 mei 1942, Strengweg 3, Heemskerk  / 18 nov 1959, Poelenburgplantsoen 15,  Heemskerk. Johanna heeft nog even bij zuster Clasina en Willem A. Haverkort ingewoond(Haarlem). Zij is op 4 jan 1921 in Haarlem ingeschreven (adres IJweg 426 Haarlemmermeer) . Ze heeft bij zuster Agaat gewoond(haar man was reeds overleden). Het adres: Poelenplantsoen 15
is op 28 febr 1963, het zelfde als bij Agatha.   

Johanna heeft wat geld nagelaten wat naar de nog levende familie-leden en neven en nichten ging.


(13)Lambertus Petrus       Geb
: 18 mei 1895 Haarlemmermeer(akte 152) (tweeling)              

O: 5 juni 1895 Haarlemmermeer(akte 152)


(14)Epke                               Geb
: 18 mei 1895 Haarlemmermeer(akte 167)(tweeling)                (genoemd naar Epke de Lange)

O: 23 juni 1895 Haarlemmermeer(akte 167)


(15)Anna                              Geb:
2 dec 1896 Haarlemmermeer(akte 586)                   O: 29 mei 1961 te Leimuiden.                                                                           H: 6 aug 1925 met Petrus (Piet) Kraan,  Rijnsaterwoude.

                Anna krijgt 6 kinderen:   Dirk, Rie, Tom, Greet en An. Een zoon met de naam Piet (geboortedatum en daarom de plaats in het gezin

onbekend) is “om het leven gekomen op zeer jonge leeftijd”. Op 15 jan 1917 gaat Anna naar Haarlem.

Kinderen:
Theodorus(Dirk)                 geb: 20 sept 1926 te Rijnsaterwoude.              H: Elisabeth van Berkel
Maria Margaretha(Rie)       geb: 23 aug 1928 te Rijnaterwoude                  H: D. Fronentin (beide woonachtig in Frankrijk)

Thomas (Tom)                     geb: 15 apr 1930 te Rijnsaterwoude                 H: P.J. Slegers.
Margaretha(Greet)              geb:  2 jan 1932  te Rijnsaterwoude                 H: met C. van der Voort.
Anna      (An)                       geb: 23 febr 1938 te Rijnsaterwoude                H: met  C. van der Meer. 
Piet                                        geboorte- en sterftedatum onbekend, “om het leven gekomen op zeer jonge leeftijd”

Adressen waar Anna gewoond heeft:  25 sept 1925, Heilige Geestlaan 78, Rijnsaterwoude  / 9 juni 1941 PB 489 (2e WO) /

1 apr 1947, Heilige Geestlaan 90, Rijnsaterwoude,  vernummering:  1 jan  1953,  H. Geestlaan 6, Leimuiden / 

29 dec 1960, Westerdijk 9, Leimuiden.           


(16)Clasina                          Geb
: 21 febr 1898 Haarlemmermeer(akte 74)   O: 30 juli 1985 te Haarlem(akte 569)

(Sien)                     H:5 mei 1920 Haarlemmermeer  met Willem Antonius Haverkort  (akte 59).

                                   Willem Antonius Haverkort overlijdt op 18 nov 1978 in Haarlem(akte 892).

   Ze wonen na 27 mei 1920 op het adres: Hoofdweg 426. (= JJ2-81).   Hoofdweg 426 had voor 1910

            de indicatie JJ2. (nommer 80 en 81) (JJ is de poldersektie, 2 is de kavel).  Op 18 sept 1919 gaat Willem A. Haverkort

            een korte periode naar Haarlem(verkenning??). Op 11 nov 1920 gaan beiden naar Haarlem.

            Willem is van beroep: gevangenisbewaarder en geboren: 24 febr 1895 Avereest.

   Op 25 nov 1920 worden ze in Haarlem ingeschreven.   Ze wonen op het adres: Parklaan 92 in Haarlem als ze net gehuwd

   zijn. Willem is meerderjarige zoon van Johannes Haverkort,  provinciaal beambte en van Gesina, Margaretha Siewes, beiden wonende te Avereest(Overijsel). 

 

Kinderen geboren te Haarlem :

Gesina Margaretha            Geb: 19 mei 1921  Ina          (overleden)                          

Maria                                    Geb:   6 juli 1922                   Rie          (overleden)

Francesca, Maria                Geb:   3 apr 1924                  Siska(woont in Limburg).
 Tomas, Maria                      Geb:  2 mei 1925                   overleden: 31 juli 2000

Everard  Johannes             Geb: 29 sepr 1929 overleden: 19 juli 1998
 Petrus Johannes                 Geb: ?                                    overleden   6 nov  1998

 

Generatie VI

Kinderen van Gerrit Wiering en Catharina van der Ploeg(Generatie VI)

 

(1)Tamis  Franciscus        Geb: 11 okt 1912 Noordwijk(akte 186)                             O:12 dec 1993 Oegstgeest.              
       ( Thomas)                      H1:18 nov 1937 met Wenofrida Maria van Winsen

Zij is op 11 dec 1915 Noordwijk geboren.   Huwelijk ontbonden op 1 juni 1972 te Noordwijk.

H2: 28 juni 1972 met Geertruida de Bruin(tante Truus), geb: 2 juli 1926 te Amsterdam.

 

Adressen :Tamis wordt geboren op de v. Limburgstirumstr 8 Noordwijk.   Op 11 apr 1928 worden alle kinderen wees

door het overlijden van moeder Catharina.  Tamis (Thomas) gaat naar weduwenaar Cees Rodenburg (Van Limburgstirumstraat 1 in Noordwijk).

Adressen en data:  op 19 nov 1941 (2e WO) PB 721   /   op 3 mei 1943 Heerenweg 22 te Noordwijkerhout /
 27 apr 1944 v. Limburgstirumstr 1 te Noordwijk    /    op 12 dec 1958 Jan Kloosterstr 10 te Noordwijk /
op 16 juli 1965 Gladiolusstr 61 te Noordwijk     /     op 13 mei 1987 Invaltij 3 te Noordwijk /
op 19 juni 1989 van Wijkersloothplein 1 te Oegstgeest(verpleeghuis)  /  op 29 sept 1989 Invaltij 3 te Noodwijk.


Thomas nam na de dood van de heer Cees Rodenburg het café over. Na de 2e wereldoorlog had hij een groothandel in ruw ijs, bier, frisdranken en jams. Voor een advertentie van deze groothandel klik hier.

 

In het jaar 1950 ging deze groothandel failliet. Vanaf die tijd is Thomas werkzaam geweest in de bloembollen: arbeider, bedrijfsleider in Engeland, ziekzoeker (=virusonderzoeker, doet onderzoek naar virussen)

Thomas had graag leraar plantkunde willen worden en daarom deed hij in de avonduren de middelbare tuinbouwschool.  Bij het lesgeven aan de landbouwschool bleek dat hij de lesstof niet echt kon overbrengen.

 

Bovenstaande informatie over Thomas Wiering is grotendeels afkomstig van zijn zoon Gerardus M.F. Wiering, Adelbrechtgaarde 104, 7329 AZ Apeldoorn, waarvoor dank.

 

Kinderen:
Gerardus, Mattheus, Franciscus      Geb: 10 okt 1938 te Noordwijk          woont in Apeldoorn
Elisabeth, Ida, Catharina                    Geb: 7 juni 1940  te Noordwijk          woont in Woudenberg      
Catharina, Ida, Elisabeth, Johanna   Geb: 6 nov 1942  te Noordwijk          woonde in Roermond; overleden op 11 februari 2009

                Antoinette, Elisabeth, Maria              Geb: 9 nov 1946  te Noordwijk          woont in Apeldoorn

 


              Kinderen: Gerard  / Ellie / Kittie en Nettie.

                                           Tomas, Wenfrida en de kinderen.

 

(2)Jerona Maria                 Geb:20 mrt 1914 Noordwijk(akte48)                 O:19 juni 1999 te Heiloo(gem. Alkmaar)        
            Rona                          H:nee    

 

Zij is op 11 apr 1928 opgenomen als weesje bij A.T. Ruigrok(hoelang?) adres Warmonderdam 27 Sassenheim .

Hierna waarschijnlijk naar Haarlem. Adressen: Heiloo,  Haarlem Amsterdam.  Zij is non geweest, de orde:der Julianen.  Adres: Nieuwe Gracht 72 Haarlem. Zij was gezinverzorgster en kraamverzorgster bij arme lieden.
Haar naam was zuster Damiane. Als ongeveer 5 jarig kind ging Joke met moeder naar Haarlem om tante Rona te bezoeken.  Joke is op16 jarige leeftijd bij een feest geweest t.g.v. 25 jaar(welk klooster?) in het jaar 1963.(ook in Haarlem). Daarna naar Amsterdam. Voor 1994 heeft Gerard met Pa Wiering in de ‘Fiat’ tante Rona een keer weggebracht(Amsterdam)

Hier na kreeg ze de ziekte Parkinson. Ze is naar Heiloo teruggegaan op 12 apr 1988.(ze moest nu echt verzorg worden)


               Rona als kraamverzorgster en in de gezinverzorging .   Rona in de orde der Julianen.
Foto:

              Rona als gezinsverzorgster                                                      Rona als  ‘zuster Damiane’

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Franciscus Martinus    Geb: 15 apr 1915 Noordwijk(akte 59)                               O: 26 juni 1994 Sassenheim             
         Frans                            H: 12 okt 1939 met Johanna Maria Elsgeest te Sassenheim       

 

Frans is geboren te Noordwijk in de Limburg van Stirumstraat nr 8.   De buurman heette Uljй of Uljee.

Johanna Maria Elsgeest is geboren: 8 sept 1917 te Sassenheim, overlijdt op  25 jan 1997 te Sassenheim       

                Kinderen van Franciscus, Martinus en Johanna, Maria Elsgeest: zie blz. 19

                Franciscus, Martinus gaat op 11 apr 1928 als wees naar een gezin Nic van der Ploeg adres:Klinkerberger(brug), Sassenheim

                Adressen o.a. zijn nog: Klinkerberg / Zuiderstr  / Heemstrastr 38? / Floris Schoutenstr / Vr. Polderstr 2.


Men: zegt dat Pa in een gezin werd geadopteerd: (Ome) Nic van de Ploeg en Tante Diena. Zij hadden 2 dochters. 
‘Tante Cor’ en ‘Tante Rona’ .(Cor van der Mei)?? Pa zat in landarbeidersbond genaamd: “St. Deus Dedit” te Sassenheim.
Pa heet nog aan toneel gedaan misschien bij “Elckerlick”. (toneel groep  in Sassenheim sinds 1926 is ‘Pancras’).????
Frans is voorzitter van de KVP afdeling Sassenheim geweest.

        Frans Wiering en Johanna Maria Elsgeest


(4)Maria Alida
                    Geb: 11 nov 1916 te  Noordwijk(akte 179)                      O:12 mrt 1994 te Haarlem

                (Rie)                       H: 28 aug 1946 met Jacobus Wilhilmus Wallekers.

Hij is geboren op 3 sept 1907 te Haarlem en hij is overleden op 19 febr 1978 te Haarlem.   


Haar vader Gerrit Wiering
had eerst een jongetje opgegeven met de naam Martinus Wilhelmus.(akte 215)

Dit was niet juist.(waar dit verkeerd is gegaan , valt niet meer na te gaan).

Er wordt een voornaamsverbetering aangevraagd.  Via het Arr. Rechtbank te Den Haag komt er een beschikking

d.d. 13 nov sept 1917 ter aanduiding van het geslacht zijnde gelezen vrouwelijk ipv mannelijk. 

De nieuwe naam is Maria, Alida . Zij was diestbode van beroep. Zij werd op 11 apr 1928 ook wees en is bij J. v/der Ploeg opgenomen.(tante Rona?)  Adres: Zilkerweg 46a Noordwijkerhout. Misschien is de Zilkerweg bij Hillegom gevoegd.

Adressen waar Maria, Alida heeft gewoond: Hilligom(waar?) / op 9 juni 1936 Koninginneweg 105 te Haarlem /


Op 6 sept 1939  Westerpark 8 te Haarlem / op 28 juni 1940 Westerpark 7 te Haarlem / in  2e WO op 16 okt 1941 PB 111622 / op 28 aug 1946 Kampervest 29 rd te Haarlem / op 13 dec 1982 Gedempte SchalkBurgergracht 82 te Haarlem.
      Ria Wiering(Rie)                         Huwelijk van Ria met Jaap Wallekers

                                                                              (Zuster Lenie is bruidsmeisje)
 

(5)Helena Margaretha Clazina
       Geb:4 aug 1920 Noordwijk(akte 145)               woont in  Spanje, plaatsje Calpe.

                (Lenie)                                   H: 16 okt 1951? met Johan Werker

 

Op 11 apr 1928 is zij als wees opgenomen bij weduwe P. Nederstigt , Beeklaan (nr ?) Hillegom .


Zij hebben in Amsterdam gewoond in de Henry Bergsoustr.2, III  -  Josef Israлlskade.  Johan is daar koster geweest.
Tante Lenie heeft ook in Slotermeer gewoont.  Daarna is hij teruggekeerd in de grafische industrie. In 1973 voor 100% afgekeurd. (Johan heeft in een concentratie kamp gezeten). Ook nog in Uden gewoond. Daarna naar Calpe, Spanje.

                     Johan Werker en Lenie Wiering

                 En Ine Verheijen-Wiering als bruidsmeisje

 



(6)Petronella Cornelia
      Geb: 17 sept 1921 te Noordwijk                                        O: 3 juli 1990 Bergen(N-H)               

(Corrie)                  H: 18 sept 1943 te Noordwijkerhout met Cornelis, Johannes Plak.

Cor Plak is geboren op 18 jan 1914 te Heerhugowaard.                             


Na het overlijden van moeder Catharina van der Ploeg,  gaan de kinderen naar relaties en/of familie.
Volgens  het archief Noordwijk:

Petronella is op 11 apr 1928  als wees bij Wed. J. Beijk openomen, adres: Kettingsteeg 1 te Noordwijk.

Ook op de volgende adressen heeft ze nog gewoond: op 2 juni 1932 Heerhugowaard D 32 /  op 15 juni 1934 weer

terug op adres Kettingsteeg te Noordwijk / op 3 mei 1935 Heerhugowaard D 32 / 3 apr 1936 te Noordwijk

op 19 nov 1941 (2e WO)   PB 7720 / op 1 febr 1943  Zilkerduinweg 8 Noordwijkerhout / op13 okt 1943 Heerhugowaard.

D 23, vernieuwd 1 sept 1949  Middenweg 608 / 22 sept 1955 Middenweg  608a / op 15nov 1976  Middenweg 608

2 febr 1981 de Zicht 10 te Heerhugowaard /op  9 dec 1988 Molenweidte 1 Bergen (N-H).



Kinderen: 1 zoon en 4 dochters.   Kees / Serafien /Ank / Ronnie / Tinie.

                                  Ria, Frans en Corrie Wiering

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatie VII

 

Dochters en zonen van Franciscus, Martinus Wiering en Johanna, Maria Elsgeest

 

1. Catharina Margeretha Wierenfrida              Geb: 19 febr 1941 te Sassenheim                                      Ine en Toon :3 kinderen

                                                                              H: 10 juni 1965 met A.M.F. Verheijen

 

2. Teodorus Gerardus  Petrus                           Geb: 4 febr 1942 te Haarlemmermeer(Kaagdorp)           gййn                                                                                                                                   A:1 nov 1974 Bennebroek

 

3. Margaretha Catharina Cornelia                    Geb: 7 sept 1943 te Sassenheim                                       Greet en Kees: 2 kinderen

                                                                              H: 12 febr 1965 met C.P.J. van der Klaauw

 

4. Gerardus Theodorus Johannes                    Geb: 10 apr 1945 te Sassenheim                                       Luus en Gerard: 2 kinderen

                                                                              H: 25 nov 1969 met  L.M.J. Steen


5. Joanna Maria                                                  Geb: 25 sept 1946 te Sassenheim                                     Joke en Fred: 2 kinderen

                                                                              H: 7 juli 1969 met  F.B.J. Goddijn

 

6. Cornelia Christina Maria                               Geb: 13 mrt 1948 te Sassenheim                                       Connie en Cor: 2 kinderen

                                                                              H: 29 dec 1969 met  C.T.A.M. Witteman

 

7. Franciccus Maria Jeroen                               Geb: 17 aug 1949 te Sassenheim                                      Ester en Frans: 2 kinderen

                                                                              H: 2 okt 1973 met E. Haleber

 

8. Adrianus Pancratius Maria                           Geb: 31 jan 1951 te Sassenheim                                       Klazien en Aad: 2 kinderen                                                                                             H: 25 jan  1974 met K. Zeilstra


9. Maria Alida                                                     Geb: 23 juli 1958 te Sassenheim                                       Ria: 2 kinderen

                                                                              gescheiden van G.M. Kroon.

 

10. Eduardus Gijsbertus Maria                         Geb: 3 apr 1956 te Sassenheim                                         Margreet en Ed: 2 kinderen

                                                                              H: 1 okt 1981 met Margreet



11. Jerona Catharina Maria                               Geb: 21 dec 1958 te Sassenheim                                      Ronnie en Chris: 5 kinderen             

                                                                              H: 1 sept 1978 met C.J.J.M. Kuijper

 

12. Catharina Johanna Maria                            Geb: 24 mrt 1960 te Sassenheim                                       Kittie en Arthur: 3 kinderen

                                                                              H:  12-10-1988  met  A.C. Aartsen

                                                                               

 

Terug naar de André & Natascha Wiering Homepage: http://www.awiering.nl/